Home Emmen Meer ondersteuning voor mantelzorgers in Emmen de komende jaren

Meer ondersteuning voor mantelzorgers in Emmen de komende jaren

0
Meer ondersteuning voor mantelzorgers in Emmen de komende jaren

De gemeente Emmen telt circa 4.700 mantelzorgers die (lang en actief) zorg verlenen aan een naaste. De
gemeente Emmen heeft veel waardering voor hen en wil daarom mantelzorgers ondersteunen. Het is belangrijk
dat mantelzorgers niet overbelast raken en dat zij weten waar ze moeten zijn voor mantelzorgondersteuning. In
overleg met mantelzorgers en organisaties die nauw met hen samenwerken, heeft de gemeente het beleid voor
de komende vier jaar vorm gegeven.

De komende jaren zet de gemeente o.a meer in op respijtzorg (vervangende mantelzorg) en het vergroten van de
bewustwording over mantelzorg. Daarnaast waarderen we mantelzorgers ook de komende jaren op verschillende
manieren.

Mantelzorgcompliment
Sinds 2015 geeft de gemeente het Mantelzorgcompliment uit. Dit is een waardering in de vorm van geld. Ook de
komende vier jaar wordt het Mantelzorgcompliment weer uitgekeerd. De inspanning die mantelzorgers leveren is
natuurlijk niet in geld uit te drukken en staat hiertoe ook niet in verhouding. Het bedrag voor 2021 moet nog
worden vastgesteld. Ook organiseert de gemeente samen met winkeliers in de gemeente Emmen de actie ‘Passie
voor mantelzorg’. Alle bij de gemeente geregistreerde mantelzorgers ontvangen een pas waarmee ze korting
krijgen bij de deelnemende winkeliers.

Jonge mantelzorgers
Kinderen en jongeren zijn soms al op jonge leeftijd mantelzorger. De gemeente vindt het belangrijk dat het hebben
van een fijne jeugd en de ontwikkeling van jonge mantelzorgers hierbij niet in het geding komen. Er worden
diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Ook zet de gemeente in op het voorlichten van jonge
mantelzorgers op o.a. scholen om bewustwording over mantelzorg onder jongeren te vergroten.

Bewustwording
Mantelzorgers zijn zich nog lang niet altijd bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn. Ook weten ze vaak niet
waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Daarnaast is mantelzorg bij werkgevers in veel gevallen
nog steeds geen onderdeel van het beleid. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat er meer bewustwording
rondom mantelzorg ontstaat. We zullen dan ook meer informatie over- en voor mantelzorg(ers) gaan geven. Ook
gaan we werkgevers stimuleren om meer aandacht voor mantelzorg te hebben.

Respijtzorg
De komende jaren zet de gemeente Emmen meer in op respijtzorg. Dit is de tijdelijke en volledige overname van
zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken,
kunnen mantelzorgers hun leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste beter volhouden.

Overige activiteiten
Jaarlijks komt de Week van de mantelzorg terug. In deze week in november worden allerlei activiteiten
georganiseerd voor mantelzorgers. Ook de Contactpunten mantelzorg (die mantelzorgers ondersteunen) blijven
actief.
In totaal stelt de gemeente Emmen tot 2024 €355.288,- per jaar beschikbaar voor het mantelzorgbeleid.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!