Home Emmen Gemeente Emmen gaat € 12 miljoen bezuinigen

Gemeente Emmen gaat € 12 miljoen bezuinigen

0
Gemeente Emmen gaat € 12 miljoen bezuinigen

Om de komende jaren financieel gezond te blijven, moet Gemeente Emmen opnieuw flink bezuinigen. In 2019 en 2020 zijn we hier al mee begonnen.

Mede daardoor houden we het afgelopen jaar bijna € 7 miljoen over. Dit bedrag houden we alleen dit jaar over en is niet genoeg om de begroting voor de komende jaren rond te krijgen, omdat ook de reserves moeten worden aangevuld. Die reserves zijn een soort spaarpot die we aan moeten vullen. 
Voor dit jaar en de komende jaren verwachten we dat we niet genoeg geld hebben om alle kosten te betalen en de reserves aan te vullen. Dit komt vooral doordat we minder geld vanuit het Rijk krijgen en veel kosten maken aan jeugdzorg en corona. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om vanaf 2021 nog eens € 12 miljoen te bezuinigen. Hiervan wordt alvast € 3 miljoen gereserveerd. De gemeente begroot voorzichtig en nieuwe investeringen worden voorlopig niet gedaan. Ook de gemeentelijke organisatie moet inleveren.

Wethouder Jisse Otter van financiën: “We hebben ervoor gekozen het leed te spreiden, zodat we de dienstverlening naar onze inwoners zoveel mogelijk in stand kunnen houden en voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek open kunnen houden. Maar het doet op alle vlakken pijn. We doen in Den Haag ons best voor een betere verdeling van het rijksgeld, maar er zijn ook keuzes die we nu moeten maken.” De gemeenteraad beslist in juni over de bezuinigingen. 

Hieronder staat een deel van de bezuinigingen per 1 januari 2021: 
 
Inkomsten verhogen door onder andere:

 • Verhoging OZB
 • Parkeertarieven stijgen 
 • De leges en toeristenbelasting worden verhoogd

 
Uitgaven verlagen door onder andere:

 • Versobering onderhoud gebouwen, groen, schoonmaken van wegen en speeltoestellen
 • Minder geld voor het mantelzorgbeleid
 • Minder geld voor SAM-beleid (schulden-, armoede- en minimabeleid)
 • Minder geld voor sport, cultuur en evenementen
 • Lagere bijdrage aan Menso De Toegang en AREA
 • Minder budget voor de Erkende Overleg Partners
 • Stoppen met bijdrage aan Stichting Marketing Regio Emmen
 • Sluiting/privatisering bewaakte fietsenstalling Wilhelminastraat
 • Minder budget voor Sociaal Kultureel Werk en dorpshuizen
 • Sluiting gemeentewinkels 
 • Verlagen kosten bedrijfsvoering gemeente en minder personeel
Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!