Home Drenthe Drents Jeugdorkest winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2020

Drents Jeugdorkest winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2020

0
Drents Jeugdorkest winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2020

De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft voor de derde keer de cheque van € 5.000 uitgereikt.  Met de Drentse Anjer Prijs wil het fonds de culturele organisatoren die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar – vaak vrijwillig – in voor de cultuur in Drenthe. Daarbij is samenwerking van groot belang. De Drentse Anjer Prijs is niet alleen een waardering voor dit werk maar wil ook een extra impuls geven aan het culturele leven van Drenthe. Het is van grote waarde dat de prijs ook in dit bijzondere en voor de cultuursector zware Corona jaar is uitgereikt.

Jury en bestuur van het Cultuurfonds Drenthe vinden dat het Drents Jeugd Orkest zich onderscheidt door de verbinding met de lokale muziekverenigingen en het brengen van een uniek en onderscheidend repertoire binnen en buiten Drenthe. De stichting slaagt er al dertig jaar in om niet alleen op hoog niveau te musiceren maar ook om jongeren te enthousiasmeren verantwoordelijkheid te nemen in de organisatie. De stichting draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van de amateurmuziek in Drenthe én aan de persoonlijke ontplooiing van jonge mensen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe besloot ook dit jaar om de andere twee genomineerden van de prijs te ondersteunen. Zo kregen Vereniging Plaatselijk Belang Valthe en de Stichting Puppet International ieder een bedrag van € 1.000.

De Drentse Anjer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe ging naar de Stichting Drents Jeugd Orkest. Volgens de jury van deze prijs onderscheidt het Drents Jeugd Orkest zich in het bijzonder door de verbinding met de lokale muziekverenigingen en het brengen van een uniek en onderscheidend repertoire binnen en buiten Drenthe. De stichting slaagt erin om niet alleen op hoog niveau te musiceren maar ook om jongeren te enthousiasmeren verantwoordelijkheid te nemen in de organisatie. De inzet van de leden voor orkestmanagement en commissies stimuleert de vitaliteit van het orkest. Het orkest slaat telkens nieuwe wegen in door samenwerkingen met diverse artiesten uit verschillende genres. De stichting draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van de amateurmuziek in Drenthe én aan de persoonlijke ontplooiing van jonge mensen. Met al zijn ambitie en activiteiten en de wens om het prijzengeld in te zetten voor een nieuwe compositie die ook beschikbaar komt voor lokale muziekverenigingen, sluit het Drents Jeugd Orkest naadloos aan bij de doelstellingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Dit jaar waren er in totaal 31 aanmeldingen voor de prijs. Het deed de jury deugd dat er net als vorig jaar uit zoveel verschillende disciplines kandidaten zijn aangedragen voor de prijs. Het is goed om te constateren dat er op allerlei gebieden en op allerlei plekken samenwerkingsverbanden ontstaan die niet alleen waardevol zijn voor de individuele deelnemers, maar ook op andere plekken in de provincie inspiratie kunnen geven. Zo ontstaan bijzondere projecten die van betekenis zijn voor de cultuur en de inwoners van Drenthe. De jury koos uit de 31 aanmeldingen drie genomineerden. De jury keek daarbij naar het uitzonderlijke karakter en het bereik van de activiteiten in het afgelopen jaar.

De Drentse Anjer Prijs werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt. In 2018 ging de prijs naar Danshuis Noord en in 2019 ging de prijs naar de Stichting Gedeelde Verhalen.

Kandidaten voor 2021 gezocht
Ondanks het vreemde culturele jaar is het Cultuurfonds Drenthe alweer op zoek naar kandidaten voor de Drentse Anjer Prijs 2021. De omschrijving en het aanmeldformulier is te vinden op: www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!