Home Emmen Gemeente Emmen heeft waterpeil Rietplas onderzocht en komt met twee oplossingen

Gemeente Emmen heeft waterpeil Rietplas onderzocht en komt met twee oplossingen

0
Gemeente Emmen heeft waterpeil Rietplas onderzocht en komt met twee oplossingen

De gemeente Emmen heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het waterpeil van de Rietplas in Emmen. De lage waterstand wordt grotendeels veroorzaakt door droogte en veel verdamping. Veel mogelijke oplossingen zijn terug gebracht naar twee kansrijke maatregelen om de waterstand te verhogen en de kwaliteit te verbeteren: het oppompen van grondwater of het inlaten van gezuiverd water van bijvoorbeeld de Puur Water Fabriek. Deze maatregelen worden verder onderzocht. Voor de zomer van 2021 moet duidelijk zijn óf een maatregel uitvoerbaar is en zo ja, welke maatregel het beste voldoet, de kwaliteit verbetert en het meest betaalbaar is.

Sinds drie jaar is de waterstand in de Rietplas in Emmen (Grote en Kleine) in de zomer lager dan voorheen. Ook de waterkwaliteit laat de laatste jaren te wensen over. Omwonenden en gebruikers van de Rietplas hebben hier zorgen over. In goede samenwerking met het waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe, de wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden en de werkgroep Waterpeil (betrokken water-aanwonenden uit de wijken) werkt de gemeente Emmen aan een oplossing.

Wethouder René van der Weide is tevreden met de opbrengst tot nu toe, maar vooral ook met de goede samenwerking met andere partijen om samen tot een goede oplossing te komen: “Er is de afgelopen maanden veel werk verzet. De complexe materie en de grote hoeveelheid betrokkenen maken het niet makkelijk. We doen zeer grondig onderzoek naar de kwaliteit en het peil, omdat de
Rietplas belangrijk is voor een aantrekkelijk woonklimaat, voor recreatie en dus ook economisch van belang is. We zijn er nog niet, maar dit is een belangrijke stap. Er lijken kansrijke opties te zijn, maar dat moeten we met het waterschap Vechtstromen verder in detail uitzoeken”.

Oorzaak
Witteveen en Bos heeft een technische analyse van het watersysteem uitgevoerd. De conclusie hieruit is dat de lage waterstand de laatste drie jaar grotendeels wordt veroorzaakt door de extreme en aanhoudende droogte in combinatie met veel verdamping. Hierdoor zijn de grondwaterstanden en de oppervlaktewaterstanden van geïsoleerde plassen op hoge zandgronden in Oost-Nederland, zoals de Rietplas, extreem ver uitgezakt. Deze droge periode heeft in heel Nederland en in versterkte mate op de hoge zandgronden in Oost-Nederland, tot droogte problemen geleid. Door klimaatverandering kunnen dergelijke droge periodes in de toekomst vaker gaan optreden.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!