Home Borger-Odoorn Treant plaatst eerste coronapatiënten uit en past openingstijden basisspoedposten aan

Treant plaatst eerste coronapatiënten uit en past openingstijden basisspoedposten aan

0
Treant plaatst eerste coronapatiënten uit en past openingstijden basisspoedposten aan
(Foto: Treant)

De zorg voor coronapatiënten neemt fors toe in met name Zuidoost-Drenthe. Om de reguliere
zorg niet af te hoeven schalen, heeft Treant een beroep gedaan op het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) om coronapatiënten te verplaatsen naar
ziekenhuizen in de regio die weinig tot geen coronapatiënten hebben. Daarnaast worden de openingstijden van basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal in overleg met
ketenpartners aangepast om zorgpersoneel vrij te spelen.

Toenemend aantal coronabesmettingen
‘De laatste paar dagen zien we een sterke toename van het aantal coronapatiënten in zowel het
ziekenhuis als het verpleeghuis’, zegt Refik Kaplan, lid raad van bestuur. ‘Vooral in de regio Emmen grijpt het virus snel om zich heen. In ziekenhuislocatie Scheper wordt momenteel op drie afdelingen
coronazorg verleend. Ook in woonzorgcentrum De Horst, waar een speciale coronaherstelafdeling is
ingericht voor de VVT-sector, neemt het aantal opnames hand over hand toe. Het gaat hier om mensen die geen ziekenhuiszorg (meer) nodig hebben. Daarnaast raakt een toenemend aantal medewerkers besmet. Om de reguliere zorg te kunnen blijven verlenen, hebben we nu een beroep gedaan op het RCPS. De basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal gaan net als in de eerste golf voorlopig in de weekenden dicht, om te voorkomen dat de zorgmedewerkers vanwege hoge werkdruk uitvallen. De basisspoedposten zijn in oktober geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.’

Spreiding van coronapatiënten
Tijdens de eerste coronagolf moesten veel ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen om coronaopvang te kunnen doen. Andere noodzakelijke behandelingen en operaties werd daardoor opgeschort. Om die situatie te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen, werken ziekenhuizen nu
samen om de coronazorg te delen. Een speciaal hiervoor dienend coördinatiecentrum (RCPS) zorgt
voor een evenwichtige spreiding van het aantal coronapatiënten over ziekenhuizen in de regio.
Om zowel de reguliere als de coronazorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen, werkt

Treant
Zorggroep verder samen met andere zorginstellingen in het Regionaal Overleg Acute Zorg en het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Ook voor de woonzorgcentra geldt dat er regionaal overleg is. Zo biedt Treant op verzoek sinds kort extra regionale plekken aan voor psychogeriatrische cliënten. Een groep waarvoor specialistische zorg nodig is.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!