Home Borger-Odoorn Provincie leent Enexis €11,9 miljoen voor uitbreiding energienetwerk

Provincie leent Enexis €11,9 miljoen voor uitbreiding energienetwerk

0
Provincie leent Enexis €11,9 miljoen voor uitbreiding energienetwerk

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een lening van € 11,9 miljoen te verstrekken aan regionaal netbeheerder Enexis voor de uitbreiding van het energienetwerk. Enexis moet de komende tien jaar naar verwachting € 1,9 miljard investeren om voldoende capaciteit te hebben voor het toenemende aanbod van wind- en zonne-energie. Voor deze investering vraagt Enexis haar aandeelhouders een lening van in totaal € 500 miljoen. Drenthe heeft 2,37% van de aandelen van Enexis.  

Door deel te nemen aan deze lening, draagt de provincie Drenthe bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Voldoende netcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van de regionale energiestrategieën. Versterken van het energienetwerk is belangrijk voor de inwoners van onze provincie. Met de aandeelhouderslening hoeft Enexis geen duurdere leningen op de kapitaalmarkt af te sluiten. Daarmee blijven de kosten voor de netinvesteringen beperkt blijven voor de netbeheerder en inwoners. Bijkomend voordeel voor de provincie is dat het lenen aan Enexis meer rente oplevert dan het zogeheten schatkistbankieren.   

De aandeelhouderslening is feitelijk een voorfinanciering. De verwachting is dat Enexis in de komende 40 jaar de investeringen kan terugverdienen. Het is nog niet bekend wanneer welke investering in Drenthe uitgevoerd gaat worden. Wel is uit de plannen van Enexis af te leiden dat de investeringen in onze provincie bovengemiddeld zullen zijn.

Het is nog niet duidelijk of ook de gemeentelijke aandeelhouders aan de lening zullen deelnemen. Het zou kunnen zijn dat de benodigde € 500 miljoen alleen door de provinciale aandeelhouders bijeen wordt gebracht. Gedeputeerde Staten vraagt daarom aan Provinciale Staten om een bandbreedte tot € 15,7 miljoen aan te houden. Naar verwachting zal het voorstel voor de lening in de statenvergadering van 1 juli worden besproken.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!