Home Drenthe Provincie Drenthe, gemeente Emmen, NHL Stenden, Drenthe College en RUG zetten samen stevig de schouders onder Campus Emmen

Provincie Drenthe, gemeente Emmen, NHL Stenden, Drenthe College en RUG zetten samen stevig de schouders onder Campus Emmen

0
Provincie Drenthe, gemeente Emmen, NHL Stenden, Drenthe College en RUG zetten samen stevig de schouders onder Campus Emmen

NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), provincie Drenthe en gemeente Emmen bouwen samen verder aan de ontwikkeling van Campus Emmen. Daartoe ondertekenden de bestuurders een intentieovereenkomst. De campus sluit aan op de kracht van de regio: een sterke maakindustrie en (groene) chemie. Door deze kracht te combineren met de beschikbare kennis, moet Campus Emmen uitgroeien tot een bruisende omgeving waar professionals, studenten, start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen samenwerken.   Samenwerken aan het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe) kennis, innovatie, bedrijvigheid, banen en aan verbeterde omzet bij bestaande bedrijven in de regio. Daarbij moet Campus Emmen de aantrekkelijkheid van studeren in de regio vergroten, ook bij internationale doelgroepen. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de kennisagenda van de Universiteit van het Noorden.

Passend bij de aanwezige maakindustrie en (groene) chemiebedrijven richt Campus Emmen zich op diverse toepassingsgebieden binnen de thema’s Smart Industry, Energie (waterstof) en Zorg & Technologie. Eén van de eerste concrete uitwerkingen van Campus Emmen is de hybride vakgroep Chemie-polymeren. Een mooi en logisch vervolg van de al gestarte samenwerking tussen NHL Stenden en de RUG op het gebied van (groene) chemie.

Campus Emmen sluit goed aan bij de plannen en ambities van het Drenthe College, NHL Stenden en de RUG. Door de komst van de RUG naar Emmen wordt de keten van beroepsonderwijs en onderzoek optimaal versterkt. Het stimuleert o.a. goede doorlopende leerlijnen (mbo-hbo-wo), efficiënte inzet van faciliteiten en nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. De geplande nieuwbouw van Drenthe College direct naast NHL Stenden Emmen draagt daar sterk aan bij.

Van intentie naar plan en uitvoering

Er wordt eerst gewerkt aan een Masterplan Campus Emmen met daarin een gezamenlijke visie en aanpak. Verschillende belanghebbenden in dit proces zijn en worden daarbij betrokken. Aan de orde komen diverse vraagstukken zoals moderne gemeenschappelijke voorzieningen, doorlopende leerlijnen en hybride onderwijs en onderzoek. Hybride betekent dat onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven vanuit kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!