Home Borger-Odoorn Maatregelenpakket ter voorkoming van wolvenschade aangeboden aan Gedeputeerde Staten

Maatregelenpakket ter voorkoming van wolvenschade aangeboden aan Gedeputeerde Staten

0
Maatregelenpakket ter voorkoming van wolvenschade aangeboden aan Gedeputeerde Staten

Op 11 februari heeft er voor de vierde keer een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarin de provincie Drenthe met verschillende vertegenwoordigers van de schapenhouderij, landbouw en natuurorganisaties heeft gesproken over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. De betrokken partijen hebben op verzoek van de provincie afgelopen maanden onder voorzitterschap van Albert Kerssies gewerkt aan een advies over de maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf.

Advies De werkgroep heeft een serie aanbevelingen gedaan, waarbij de focus van het advies is gericht op het realiseren van preventieve maatregelen. Concreet betekent dat: het aanleggen van wolf-werende rasters, die zodanig zijn uitgevoerd dat ze binnen de verschillende manieren van schapenhouderij toepasbaar zijn. Ook adviseert de werkgroep om een gebiedscommissie in te stellen en daarbij te zorgen voor een afvaardiging die nauw verbonden is met de praktijk van de schapenhouderij. Zij vraagt de provincie financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de adviezen.

Waardering
De werkgroep heeft dit advies tijdens het rondetafelgesprek met gedeputeerde Henk Jumelet uitvoerig toegelicht. Daarbij waren ook andere vertegenwoordigers uit de sector aanwezig (schaaphouders, beheerders, Wolf Fencing). Gedeputeerde Henk Jumelet sprak veel waardering uit voor de inzet en constructieve houding van betrokkenen en gaf aan dat de provincie met de adviespunten aan de slag gaat. De komende tijd wordt gewerkt aan een gebiedsvoorstel met een financiële onderbouwing. Hierover moet vervolgens besluitvorming plaatsvinden door GS.
 
Betrokkenheid
Gedeputeerde Jumelet: “Wij hebben zeker oog voor de onrust onder de schapenhouders en leven mee met de getroffen schapenhouders. Dat is ook reden waarom we met een aantal maatregelen en voorstellen van de werkgroep direct aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met de terugkerende oproep uit de schapensector om een snellere afhandeling van de DNA-onderzoeken bij een aanval op schapen. We willen dit nogmaals aankaarten bij BIJ12 (de organisatie die voor alle provincies faunaschade afhandelt). We vinden het belangrijk om samen met BIJ12 tot een werkwijze te komen die beter aansluit bij de behoeften in de praktijk. Ook worden een aantal aandachtspunten van de werkgroep onderzocht, zoals mogelijkheid om wolven van een zender of chip te voorzien en het effect van een gevestigde wolf op de ecologie in Drenthe.
Om nu al schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren, heeft de provincie een aantal noodsets beschikbaar met wolf-werende hekwerken. Schapenhouders met dieren in een gebied waar een aanval is geweest, kunnen hierover contact opnemen met de provincie.”
 
Gesprek in gebied
Tijdens het gesprek hebben de betrokken schapenhouders hun zorgen geuit over het toenemende aantal doodgebeten schapen in het midden van Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet heeft aangegeven dat de provincie, wanneer er duidelijkheid is over hoe het advies van de werkgroep zal worden uitgevoerd, een bijeenkomst in dit gebied organiseert om de schapenhouders bij te praten over preventieve maatregelen en wat de provincie voor hen kan betekenen. In afstemming met de werkgroep wordt op korte termijn een afspraak gepland in het gebied.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!