Bomenkap op begraafplaats de Wolfsbergen

- Lees verder na de advertentie -

Op begraafplaats de Wolfsbergen staat een groot aantal zieke fijnsparren. Ze worden vanwege de aanhoudende droogte van de afgelopen twee jaar geplaagd door de Letterzetterkever. Er is door externe deskundigen uitgebreid onderzoek gedaan op welke manier deze bomen gered kunnen worden. Helaas blijkt uit dit onderzoek dat de bomen dusdanig ziek zijn, dat er niets anders op zit dan ze te kappen. De kap begint maandag 24 februari.

De fijnspar is een boomsoort die de laatste jaren veel geleden heeft onder de hete, droge zomers en droge winters. De keversoort ‘Letterzetter’ eet graag van deze fijnsparren en is de afgelopen twee jaar extreem in aantal toegenomen. De kever kruipt in de schors van de boom en daar graaft hij gangen. De boom krijgt hierdoor onvoldoende vocht en gaat uiteindelijk dood.

- Lees verder na de advertentie -

Kapwerkzaamheden Het kappen gebeurt in twee fasen door een gespecialiseerd hovenier. Op maandag 24 februari begint de eerste fase. Dan worden de bomen gekapt die direct aan de wandelpaden staan. In het najaar worden de andere zieke bomen gekapt. De eerste fase is afgerond, voordat het broedseizoen begint.

Herinrichtingsplan
Begraafplaats de Wolfsbergen is een begraafplaats met veel geschiedenis. Veel mensen hebben binding met deze begraafplaats. Daarom werken we aan een herinrichtingsplan. Hierin beschrijven we hoe de begraafplaats ook in de toekomst een mooi en veilig gedenkpark blijft.