Home Emmen Jansman gaat nieuwe sporthal Emmer-Compascuum bouwen

Jansman gaat nieuwe sporthal Emmer-Compascuum bouwen

0
Jansman gaat nieuwe sporthal Emmer-Compascuum bouwen


Jansman Bouw B.V. uit Raalte gaat in samenwerking met een aantal andere partijen, waaronder bedrijven uit Emmen, de nieuwe sporthal in combinatie met woningen en centrumvoorzieningen voor Emmer-Compascuum bouwen. Hiermee krijgt Emmer-Compascuum weer een volwaardige locatie om te sporten en wordt de kwaliteit van het aanzicht vanaf het Hoofdkanaal verbeterd. De gemeenteraad besluit in januari over een voorgestelde begrotingswijziging. Daarna worden de overeenkomsten getekend. Naar verwachting wordt na de zomer van 2021 gestart met de bouw.

Wat vooraf ging
De nieuwe sporthal wordt gerealiseerd op de plek die bekend staat als ‘locatie Abeln’. Deze in het centrum gelegen locatie ligt al jarenlang braak. Verschillende projectontwikkelaars hebben geprobeerd de locatie te ontwikkelen, waarbij diverse plannen de revue zijn gepasseerd. Dit heeft niet geleid tot een haalbaar plan. Daarop heeft de gemeente de grond op deze locatie overgenomen om
zelf de regie op de ontwikkeling in handen te krijgen.

In juni 2020 is de aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Abeln gestart. Vanwege de bijzondere locatie en de wensen uit het dorp (EOP, ondernemersvereniging en de gebruikers van de sporthal) daagde de gemeente ontwikkelaars uit om plannen in te dienen die een meerwaarde betekenen voor het centrumgebied. Aandachtspunten hierbij waren de uitstraling naar de omgeving, kwaliteit, het gebruik van het gebouw en duurzaamheid. Meerdere marktpartijen gaven hier gehoor aan.

Unaniem besluit
De plannen voor de bouw van een sporthal in combinatie met woningen en centrumvoorzieningen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie, samengesteld uit deskundigen van de gemeente Emmen. De plannen zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld op onder andere kwaliteit en bouwkosten. De inschrijvende partijen hebben ook een prijs voor de grond op moeten nemen in hun plannen. Bij de beoordeling wogen kwaliteitsaspecten zwaarder dan de prijsaspecten. Het plan van Jansman Bouw B.V. bleek unaniem het hoogst te scoren. Wethouder René van der Weide: “Het ontwerp van Jansman biedt een volwaardige sportaccommodatie voor het dorp. Het geeft het Hoofdkanaal een geheel nieuw aanzicht en het zorgt voor de gewenste kwaliteitsverbetering. Dit is een plan waar hopelijk heel Emmer-Compascuum trots op zal zijn!”

Het gebouw wordt energieneutraal
De inschrijvende partijen zijn uitgedaagd om de energielasten van het gebouw zoveel mogelijk te beperken. Jansman Bouw heeft een plan ingediend voor een volledig energieneutraal gebouw. Dit verhoogt de investering in eerste instantie, maar levert jaarlijks een besparing op. In de begroting zijn energielasten opgenomen voor de huidige sporthal en gymzaal De Runde. Deze energielasten worden nu ingezet als dekking voor de hogere investering. De sterk verouderde gymzaal zal namelijk worden gesloopt.

Gunning onder voorbehoud van financiering
Het plan dat nu voorligt is duurder dan begroot. Door budgetten te combineren kan de gemeente het grootste verschil overbruggen. Voor de bouwkosten van de sporthal is een bedrag van ca. € 600.000,- meer nodig. Voor deze investering wordt aan de gemeenteraad een begrotingswijziging gevraagd om vanuit het Fonds dorpen en wijken dit geld beschikbaar te stellen. De sporthal wordt door Jansman gebouwd en overgedragen aan de gemeente Emmen. De bouw en
de exploitatie van de woningen en de centrumvoorzieningen is voor risico en rekening van Jansman Bouw B.V.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!