Home Coevorden Impuls voor de schoonheid van Drenthe

Impuls voor de schoonheid van Drenthe

0
Impuls voor de schoonheid van Drenthe

Voor de inwoners van Coevorden, Emmer-Compascuum en Westerbork is er goed nieuws, er wordt extra geïnvesteerd in de openbare ruimte. De provincie Drenthe heeft respectievelijk €153.450 voor de openbare ruimte rondom de Gautierhof in Coevorden, €154.700 voor de openbare ruimte rondom een nieuwe sporthal en woningen in Emmer-Compascuum en €25.000 voor de uitvoering van de centrumvisie ‘Gastvrij Westerbork’ van Stichting Levendig Westerbork toegezegd. Met deze extra impuls kunnen plannen gerealiseerd worden, wordt de kwaliteit van het gebied verbeterd en worden er nieuwe kansen gecreëerd.

Gautierhof in Coevorden

Samen met omwonenden en de eigenaren van de bedrijfsruimtes is de handschoen opgepakt om de dreigende verpaupering tegen te gaan. Uit de samenwerking is het plan ontstaan om de bedrijfsruimtes te transformeren in tien appartementen en twee woningen, bedoeld voor starters en ouderen. Bij de appartementen komen kleine stadstuintjes en de openbare ruimte wordt vergroend. De transitie naar wonen, en vooral de vergroening van de buurt, wordt door de bewoners breed gedragen.

Sporthal en woningen Emmer-Compascuum 
Samen met de inwoners van Emmer-Compascuum is er een invulling gevonden voor de beeldbepalende lege plek in het centrum van Emmer-Compascuum: een nieuwe sporthal. Deze nieuwbouw zorgt voor een belangrijke impuls in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het leidt tot een aanzienlijke verfraaiing van het aangezicht van het centrum vanaf de kanaalzijde (vaarroute Erica-Ter Apel). En het zorgt ook voor een nieuw perspectief voor winkels om zich te verplaatsen naar het centrumgebied van het dorp en daarmee ook voor particuliere investeringen. Daarnaast voorziet de nieuwbouw en ontwikkeling van de omgeving ook in een sociaal-maatschappelijke impuls in het gebied, waarmee een brede doelgroep kan worden bediend. De sporthal en ruime parkeervoorzieningen zijn multifunctioneel (sport, horeca, parkeren) en met de nieuwe brede school in de nabijheid kunnen onderlinge gebruikersvoordelen worden benut.

Gastvrij Westerbork
De centrumvisie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de inwoners, ondernemers, horeca en belangenverenigingen in Westerbork, de Rabobank en de gemeente Midden-Drenthe. Alle partijen zien belang in het aantrekkelijk en levendig houden van Westerbork. Deze inspanningen hebben geleid tot een breed gedragen centrumvisie die inspeelt op het winkelaanbod en de kracht van het dorp. Bijzonder is dat het ‘dorp Westerbork’ zelf de handschoen hiervoor oppakt. Ook wordt het op zo duurzaam mogelijk uitgevoerd, met goede en milieuvriendelijke materialen die toekomstbestendig zijn. Dit om de rust, ruimte en schoonheid van Westerbork te behouden en te versterken. Daarmee draagt het plan bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het dorp.

De Provinciale Staten gaan nog besluiten of er een financiële bijdrage toegekend gaat worden.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!