Home Emmen Grondverzet weer mogelijk in gemeente Emmen

Grondverzet weer mogelijk in gemeente Emmen

0

In Emmen kan weer grond verplaatst worden zonder aanvullende maatregelen door PFAS. In Drenthe is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid PFAS in de bodem. Hieruit blijkt dat deze hoeveelheid lager is dan de tijdelijke achtergrondwaarde die minister Van Veldhoven van Milieu en Waterstaatop 29 november vaststelde. Dit is vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart PFAS Drenthe die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Wethouder René van der Weide is blij met de uitkomsten van het Drentse onderzoek en de daarop gebaseerde kaart: “De hele PFAS-situatie heeft geleidt tot veel onrust. Met dit besluit kunnen grondverzetbedrijven weer aan het werk zonder extra kosten voor onderzoek.”

Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit. Om te voorkomen dat deze stoffen zich verspreiden, gelden sinds juli strengere regels voor verplaatsen van grond. Hierdoor was grondverzet alleen mogelijk met een aanvullende PFAS analyse. Dit leidde voor bedrijven tot extra kosten en vertraging in bouwprojecten. Eind november kondigde de minister een ruimere norm aan, waardoor bedrijven meer ruimte krijgen voor het verplaatsen van grond, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.

Bodemkwaliteitskaart PFAS Drenthe
De bodemkwaliteitskaart PFAS is een rapport met daarin informatie over de hoeveelheid PFAS per kilo grond in de bodem van Drenthe. Door de kaarttoe te voegen aan de Nota Bodembeheer, kan grondverzet in Emmen plaatsvinden zonder aanvullend onderzoek. Bij grond van locaties waar de bodem mogelijk verontreinigd is geraakt met PFAS of grond die naar grondwaterbeschermingsgebieden gaat, is extra onderzoek of zijn aanvullende maatregelen nodig.

PFAS
PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet in het milieu voorkomen. Ze worden gebruikt in allerlei producten, omdat ze water, vet en vuil afstoten. De stoffen komen in het milieu door uitstoot via de fabriekspijp, gebruik van PFAS houdende producten of met het afvalwater in riool of oppervlaktewater. (https://www.rivm.nl/pfas).

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!