Home Coevorden Gemeente stelt ruim €130.000 beschikbaar voor initiatieven voor een gezonder Coevorden

Gemeente stelt ruim €130.000 beschikbaar voor initiatieven voor een gezonder Coevorden

0
Gemeente stelt ruim €130.000 beschikbaar voor initiatieven voor een gezonder Coevorden

De gemeente Coevorden heeft in 2021 ruim 130.000 euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid, een gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen. Wie wil kijken of zijn initiatief voor de subsidie in aanmerking komt kan vanaf vandaag kijken op www.coevorden.nl.

Wethouder Joop Brink: “We leggen met het Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden verbinding met de diverse programma’s zoals het lokale Sport- en preventieakkoord, ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ en het project ‘Aan de slag met preventie’. Het uiteindelijke doel is om met de verschillende programma’s een bijdrage te leveren aan een blijvend effect op de gezondheid van onze inwoners.”

Rijk en VSG
In 2021 ontvangt de gemeente van het Rijk een bedrag van 111.250 euro en van de Vereniging Sport en Gemeenten 20.000 euro. Deze middelen, in totaal 131.250 euro, zet zij in voor deze subsidieregeling ‘Gezond in Coevorden’.

Sport- en preventieakkoord
Voorwaarde is dat de aanvrager partner moet zijn van het Sport- en preventieakkoord. Dit betekent dat de aanvrager/initiatiefnemer één of meer ambities uit het akkoord ondersteunt en met activiteiten een bijdrage wil leveren
aan een of meer thema’s. Op www.coevorden.nl/samenleven/sport-enpreventieakkoord vind je meer informatie daarover.

Buurtsportcoach in adviescommissie
Ook in 2021 worden de subsidieaanvragen beoordeeld door de adviescommissie. De adviescommissie wordt vanaf 2021 uitgebreid met een buurtsportcoach, omdat de buurtsportcoach de verbinder is tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, cultuur, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Subsidie aanvragen
Wie een project heeft dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties, die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden. Voor een inwonersinitiatief kan ook Stichting Inwoners aan zet optreden als rechtspersoon. Meer informatie daarover vindt u op www.stichtinginwonersaanzet.nl

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!