Home Emmen Gemeente Emmen stelt €50.000 extra beschikbaar voor bestrijding van eikenprocessierups

Gemeente Emmen stelt €50.000 extra beschikbaar voor bestrijding van eikenprocessierups

0
Gemeente Emmen stelt €50.000 extra beschikbaar voor bestrijding van eikenprocessierups

Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. De
verwachting is dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli weer groot wordt, vanwege de groei van het
aantal rupsen. Daarom past de gemeente dit jaar de aanpak van overlast aan: “Alle eikenprocessierupsen
bestrijden is onmogelijk. Toch willen we dit jaar proberen de uitbreiding van de rups een halt toe roepen.
We stellen voor dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar, zodat we meer bomen in gebieden met een hoog risico
preventief kunnen bespuiten.” Daarnaast blijft de gemeente ook zoveel mogelijk de nesten ruimen en wordt
ingezet op het vergroten van biodiversiteit om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te
trekken.

Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuit de gemeente van april tot begin mei ruim 7.000
bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 1.000 bomen). Denk hierbij aan drukke
winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen
voorrang en vallen niet onder de Wet Natuurbescherming. Bepaalde plekken zijn namelijk aangewezen als
beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn. Op die plekken spuit de gemeente dan ook niet. In
totaal wordt 12% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten. Door meer preventief te spuiten, kan de
gemeente in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken. De gemeente
houdt de bomen en de rups nauwlettend in de gaten om de fasen goed in beeld te hebben. De rupsen zijn
alleen te bestrijden als zij hun brandharen krijgen tot het moment dat de rups een vlinder wordt (rond begin
mei tot en met juli).

Aantrekken natuurlijk vijanden
De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te
trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door op
allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het
effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Hiervoor is extra geld nodig. Later dit jaar wordt hierover een
besluit genomen. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder of in meerdere fasen. Ook inwoners
kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen en besdragende struiken.

Melding maken van nest
Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via de website van de gemeente
Emmen (gemeente.emmen.nl/rups). Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein kunnen inwoners zelf
een bedrijf inschakelen.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!