Home Borger-Odoorn Gemeente Borger-Odoorn komt met steunsubsidie voor cultuursector

Gemeente Borger-Odoorn komt met steunsubsidie voor cultuursector

0
Gemeente Borger-Odoorn komt met steunsubsidie voor cultuursector

Vanaf 24 maart tot 1 juni 2021 kunnen organisaties uit de lokale cultuursector een beroep doen op extra steunsubsidie van de gemeente. Deze  tegemoetkoming is bedoeld voor organisaties die ernstige gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen. Ook muziekdocenten en docenten kunstzinnige vorming komen in aanmerking voor deze subsidie, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Het college van Burgemeester en wethouders heeft € 77.000 tot zijn beschikking, waarvan € 52.000 bestemd is voor de noodlijdende cultuursector. 

Organisaties die vrezen voor hun voortbestaan, kunnen tot 1 juni a.s. een gemotiveerde aanvraag indienen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Er geldt een financiële bovengrens per subsidieaanvraag, maar het college van b en w kan besluiten hier incidenteel van af te wijken. “We doen ons uiterste best om de culturele sector overeind en gemotiveerd te houden. Als blijkt dat het voortbestaan van een organisatie ernstig in het gedrang komt, dan moeten we maatwerk leveren”, aldus wethouder Albert Trip.

De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Zodra het plafond van € 52.000 bereikt is, wordt er een stop afgekondigd. Aanvragen die daarna en voor 1 juni 2021 binnenkomen, worden op een wachtlijst gezet. Dezetijdelijke regeling is een aanvulling op de geldende Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017. De overige € 25.000 is gereserveerd voor het organiseren van culturele activiteiten ter bestrijding van  eenzaamheid tijdens corona. Voor dit bedrag komt binnenkort een aparte regeling.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie staan vermeld op de website www.borger-odoorn/coronavirus

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!