Home Emmen Gemeente Emmen, Impact Noord en NHL Stenden ondertekenen City Deal Impact Ondernemen

Gemeente Emmen, Impact Noord en NHL Stenden ondertekenen City Deal Impact Ondernemen

0
Gemeente Emmen, Impact Noord en NHL Stenden ondertekenen City Deal Impact Ondernemen

Donderdagmiddag is de City Deal Impact Ondernemen ondertekend. Ook de gemeente Emmen, Impact Noord en NHL Stenden sluiten hierbij aan. Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld.

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

Impact ondernemen stimuleren
Wethouder Guido Rink: “Ook in de Dutch TechZone, waaronder Emmen is het Impact Ondernemen een groeiende beweging. Dit zien we terug bij bedrijven als Toolbox, die maatschappelijke impact tot hun kerntaak hebben verheven. Of een bedrijf als VepaDrentea, die bewust een positieve impact wil hebben op mens en milieu. In de sectoren circulaire economie en groene chemie, die sterk zijn vertegenwoordigd in Emmen, zien we bedrijven die zich inzetten voor een beter milieu. Het is goed te zien dat we in de regio samen met NHL Stenden en Impact Noord aan de slag gaan met deze City Deal Impact Ondernemen. Het gaat ons helpen om het impact ondernemen in de regio te stimuleren en te laten groeien.”

Directeur Impact Noord Jan Willem Wennekes: “Als vereniging van impactondernemers zijn we erg blij met deze City Deal waarin landelijk én regionaal veel samengewerkt gaat worden om ondernemers die impact (willen) maken te versterken en te verbinden met andere partijen, zoals overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. We zijn er trots op dat we dit ook in Drenthe mogen doen samen met de gemeente Emmen en NHL Stenden!”

City Deal
Bij de City Deal Impact Ondernemen zijn maar liefst 80 partijen betrokken. Het is een community bestaande uit vier ministeries, zeventien regionale en lokale overheden, zeven universiteiten en hogescholen, bedrijven en overheidsorganisaties als UWV, RVO, KvK en Versnellingshuis Nederland circulair!. In onze regio sluiten naast Impact Noord en NHL Stenden ook de steden Zwolle en Groningen en de Hanzehogeschool aan. Dat verbindt Emmen aan een aantrekkelijk netwerk waarin wij ons als stad kunnen profileren. 

Meer samenwerking

In City Deals werken verschillende overheden met elkaar en met maatschappelijke partners en private partijen aan innovatieve oplossingen voor ingewikkelde stedelijke vraagstukken. Deze samenwerking zorgt voor meer begrip, ontkokering en kennisuitwisseling. Daarnaast biedt ruimte om te testen en te zoeken naar onderbouwing voor aanpassing van wet- en regelgeving.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!