Home Emmen Biodieselfraude weer in beeld bij ILT, zoekingen verricht in Emmen

Biodieselfraude weer in beeld bij ILT, zoekingen verricht in Emmen

0
Biodieselfraude weer in beeld bij ILT, zoekingen verricht in Emmen

Opnieuw is een bedrijf dat verdacht wordt van het op de markt brengen van biodiesel met vervalste certificaten in beeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Door grootschalige fraude wordt diesel die helemaal niet duurzaam is geproduceerd als duurzame brandstof geregistreerd. Dit levert de fraudeurs groot financieel gewin op. Maar het zorgt er ook voor dat Nederland werkt aan het halen van milieudoelstellingen terwijl in werkelijkheid van uitstootreductie geen sprake is.

Doorzoeking

Op dinsdag 3 november zijn bij een doorzoeking in het oosten van het land op een bedrijfslocatie en in verschillende woonhuizen digitale gegevensdragers en de administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dit gebeurt in een nieuw opsporingsonderzoek door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM.

In het Drentse dorp Erica is een woning en een schuur doorzocht, dit werd gedaan door de politie, de ILT en de ILT/IOD. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit en richt zich daarbij vooral op (zware) georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen.

Voertuigen

Bij de woning in Erica zijn ongeveer 18 voertuigen in beslag genomen. Onder andere peperdure sportwagens, trekkers en een dumper zijn afgevoerd door bergingsbedrijf Koolen.

Certificering nog steeds fraudegevoelig

Ook in het voorjaar van 2019 bracht de ILT fraude met certificering van duurzame biodiesel aan het licht. Uit onderzoek bleek dat door vervalste Proof of Sustainability-certificaten in 2015 38% van de opgegeven CO2-emissiereductie feitelijk helemaal niet werd gehaald. In 2016 lag dit percentage op 27%. De ILT stuurde hierover toen de Signaalrapportage Biodiesel aan staatssecretaris Van Veldhoven. Het huidige opsporingsonderzoek maakt duidelijk dat sjoemelen met biodiesel-certificaten nog steeds mogelijk lijkt.

Europese milieudoelstellingen onder druk

Nederland doet mee aan strenge Europese afspraken om steeds meer duurzame brandstof te gebruiken. Biodiesel die gemaakt is van gebruikt frituurvet veroorzaakt bijvoorbeeld een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dan gewone diesel. Producenten van biodiesel mogen een duurzaamheidscertificaat Proof of Sustainability’ (PoS) afgeven voor een partij biodiesel die daadwerkelijk uit duurzame grondstoffen bestaat. Ze laten dit registreren dit bij de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa). In het ‘Register Energie voor Vervoer’ ligt zodoende vast hoeveel Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) op de markt komen. Hieruit blijkt of de milieudoelstellingen gehaald worden. Als door fraude zogenaamd duurzame biodiesel helemaal niet duurzaam blijkt te zijn, dan haalt Nederland de uitstootreductie op papier in werkelijkheid helemaal niet. De cijfers die Nederland verstrekt, zijn dan incorrect en de (Europese) doelstellingen worden niet gehaald.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!