Home Borger-Odoorn Zonnepark ‘Exloosche Landen’ krijgt omgevingsfonds

Zonnepark ‘Exloosche Landen’ krijgt omgevingsfonds

0
Zonnepark ‘Exloosche Landen’ krijgt omgevingsfonds


GroenLeven is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van een zonnepark, Exloosche Landen, bij Exloo. De lokale bevolking is intensief betrokken bij de komst
van het zonnepark. Zowel GroenLeven als de gemeente Borger-Odoorn vinden het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de
duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom is een omgevingsfonds opgericht voor Exloosche Landen. Het geld uit dit fonds wordt ingezet voor initiatieven die bijdragen aan sociaal-maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo.


Overeenkomst en symbolische cheque omgevingsfonds
Op 16 april nam een werkgroep van de Stichting Dorpsraad Exloo de overeenkomst en de symbolische cheque van GroenLeven in ontvangst. Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn ontving een afschrift van de overeenkomst. “De omgeving is goed meegenomen en betrokken bij de planvorming. Daardoor kwamen er ook geen bezwaren op de plannen in de
formele fase. Dit proces kan zeker als voorbeeld dienen voor soortgelijke initiatieven”, aldus Buijtelaar. Secretaris van de Dorpsraad en deelnemer van de werkgroep, Christiaan van Apeldoorn sluit zich daar bij aan: “De bewoners van Exloo en de Boermastreek zijn vroegtijdig
bij de plannen betrokken. Er is een goed inpassingsplan gemaakt en er is een aanbod gedaan om te participeren in de exploitatie van het zonnepark met een omgevingsfonds. Eind september wordt gestart met een informatiebijeenkomst.”

Goed doen voor de omgeving
De gemeente Borger-Odoorn en GroenLeven vinden het belangrijk om de lokale omgeving te betrekken bij de komst van een zonnepark en ze hierin voordelen te bieden, met bijvoorbeeld dit omgevingsfonds. Gedurende zeven jaar wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Stichting Dorpsraad Exloo heeft een werkgroep gevraagd om het fonds te beheren en om te zorgen voor de verdeling van het geld over verschillende initiatieven de komende jaren. Roland Pechtold, Algemeen Directeur GroenLeven: “Bij ons staat lokaal centraal. Dat is, onder andere naast het verkorten van vergunningstermijnen, de enige manier om de energietransitie te versnellen. Samen met de omgeving en de lokale ondernemers dragen we zo gezamenlijk bij aan
de realisatie van een duurzame, verantwoorde bron van energie in en voor Exloo. Geweldig om te zien hoe we zo samen invulling geven aan het Klimaatakkoord!”

Uniek zonnepark Exloo
Het zonnepark in Exloo wordt gebouwd op ‘natte’ landbouwgrond waar oogsten vaak slecht uitvallen. Door op dit land zonne-energie op te wekken, krijgt het toch een goede functie. De plannen kwamen tot stand met de oprichting van een unieke groep van lokale boeren. De groep heeft mogelijke stukken grond voor een zonnepark in kaart gebracht. Vanuit de groep konden percelen van verschillende grondeigenaren geclusterd worden, waardoor de gemeente de meest geschikte locatie kon kiezen. De deelnemers van de groep krijgen een optievergoeding, ook al wordt het park niet op hun grond gerealiseerd. Zo komt het zonnepark op verschillende vlakken ten goede van de lokale omgeving.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!