Home Nieuws VVD hekelt financieel beleid in Gemeente Emmen

VVD hekelt financieel beleid in Gemeente Emmen

0

Weer € 2,5 miljoen extra voor Jeugdzorg, € 1,0 miljoen extra voor armoedebeleid en € 0,5 miljoen voor De Toegang. Deze forse extra uitgaven op het toch al enorme budget hebben ertoe geleid dat een groot aantal nieuwe plannen in de gemeente Emmen op de plank blijven liggen en wellicht helemaal niet tot uitvoer komen. Daarnaast zijn forse bezuinigingen aangekondigd, dat tot problemen kan leiden bij Bibliotheek, Stichting De Cocon en De Tussenstee.

Door het slechte financiele resultaat en de hierboven genoemde extra uitgaven is geen geld meer voor, het Fonds dorpen en wijken, buurthuizen, investeringsbudget Sportparken, sanering asbestdaken, Fietsplan 2018-2024 en geen geld voor herhuisvesting Esdal College.

Via een amendement, een wijziging van het raadsvoorstel, heeft de voltallige raad gezorgd dat de herhuisvesting van het Esdalcollege toch in de plannen is opgenomen. De VVD sprak vorige week al van onbehoorlijk bestuur, vandaar dat wij dit amendement ook mede hebben ingediend.

Voor de overige plannen die genoemd zijn is geen budget meer.
De VVD in Emmen heeft daarom tegen de forse begrotingswijziging gestemd die het college van Wakker Emmen, CDA en PVDA aan de raad had voorgesteld.
Dit omdat we de afgelopen maanden telkenmale geld hebben uitgegeven zonder het totale financiële plaatje in beeld te hebben, zo laat Marcel Mijer van de VVD weten.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!