Home Emmen Project Weerdinge Asbestvrij gestart

Project Weerdinge Asbestvrij gestart

0

Vandaag startte officieel het project ‘Weerdinge Asbestvrij’ aan de Nolstraat in Weerdinge. Initiatiefnemer Johan Haan, gaf samen met gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder Jisse Otter het startsein.

Het project ‘Weerdinge Asbestvrij’ heeft als doel het saneren van alle asbestdaken in Weerdinge. Het initiatief voor het project komt van inwoners die samen met asbestsaneerder Flory en Ortageo Asbest praktische oplossingen hebben bedacht om het aantal asbestdaken in het dorp terug te dringen. Samen presenteerden zij begin oktober hun voorstel aan geïnteresseerde dorpsbewoners. Die krijgen het aanbod om samen de asbestdaken te verwijderen en kunnen gebruik maken van een collectieve inkoop van materialen voor een nieuw dak. Op dit moment hebben dertig huishoudens aangegeven mee te willen doen met het initiatief. Komend voorjaar gaan zij gezamenlijk aan de slag met de vernieuwing van hun daken.

De collectieve aanpak in Weerdinge is een voorbeeld voor andere dorpen in Drenthe. Het initiatief is daarom omarmd door gemeente Emmen, provincie Drenthe en RUD Drenthe die allemaal ondersteuning hebben geboden, onder andere bij de inventarisatie van de asbestdaken.

Regeling asbestdaken
Met de sanering van het eerste asbestdak in Weerdinge is in totaal één miljoen vierkante meter asbest in de Provincie gesaneerd sinds de provinciebrede inventarisatie in mei 2016. Er zijn echter nog veel vierkante meters te gaan. Daarom zet provincie Drenthe de stimuleringsregeling voor verwijdering van asbestdaken, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord, voort. Aanvragen kunnen ingediend worden via de site www.snn.nl/particulier/asbestregeling-drenthe

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!