Home Borger-Odoorn Noodsteun aangevraagd voor Drentse musea en podia

Noodsteun aangevraagd voor Drentse musea en podia

0
Noodsteun aangevraagd voor Drentse musea en podia
(Foto: Provincie Drenthe)

Drenthe vraagt aan minister Van Engelshoven van Cultuur een bedrag van € 1 miljoen uit het landelijke noodsteunfonds voor vitale regionale cultuurinstellingen. Samen met de Drentse gemeenten wil de provincie een zelfde bedrag bijleggen.
Daarnaast stelt de provincie een Drents noodfonds voor musea en podia in. Uit bestaande cultuurbudgetten reserveert het college van GS daarvoor € 500.000 euro. Met de Drentse gemeenten en cultuurfondsen wordt afstemming gezocht over bijdragen aan dit fonds

 
Half april kondigde minister Van Engelshoven van Cultuur een landelijk maatregelenpakket van € 300 miljoen aan voor de opvang van de gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel van dit pakket is een bedrag van € 30 miljoen voor steun aan instellingen van vitaal regionaal belang. Belangrijke voorwaarde voor die steun is dat provincies en gemeenten zelf ook bijdragen.
 
Drenthe kent een uitgebreide regionale culturele infrastructuur die door de gemeenten en provincie wordt gesubsidieerd en die in het afgelopen decennium sterk is gegroeid en tot bloei is gekomen. Gezamenlijk hebben provincie en gemeenten in de afgelopen weken met culturele instellingen gekeken naar hoe noodsteun het best ingezet kan worden in Drenthe. De conclusie is dat met name musea en podia steun nodig hebben.
 
Deze instellingen zijn niet alleen van groot belang voor de infrastructuur van Drenthe, maar ook op landelijk niveau spelen ze een belangrijke rol. Met het Drents Museum voorop zijn de grote Drentse musea (inter-)nationale publiekstrekkers met verhalen of tentoonstellingen die landelijk van belang zijn. Denk hierbij ook aan de Europese Erfgoedlabels van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de musea in de Koloniën van Weldadigheid of het Hunebedcentrum als eerste onderwerp in de Canon van Nederland. De theaters vervullen niet alleen een regionale functie, maar zijn ook van groot belang zijn als podium en werkverschaffer voor nationale en internationale culturele makers.
 
Het is te verwachten dat lang niet alle Drentse musea en podia aanspraak kunnen maken op de landelijke noodsteun. Daarom stelt de provincie een Drents noodfonds in voor musea en podia. Met de Drentse gemeenten en cultuurfondsen gaat de provincie in gesprek over verdere invulling van dit fonds.
 
Naast de voorgestelde noodsteun aan grotere musea en podia, wordt ook gekeken of de voorgenomen bijdrage van € 500.000 aan de kleine musea uit de Investeringsagenda, die binnenkort door Provinciale Staten moet worden vastgesteld, ingezet kan worden om de gevolgen van de coronacrisis bij kleine musea op te vangen. Daarbij zou het kunnen gaan om financiële ondersteuning, maar ook om investeringen om een museum coronaproof te maken.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!