Home Borger-Odoorn Meer aandacht voor jongeren zonder diploma

Meer aandacht voor jongeren zonder diploma

0
Meer aandacht voor jongeren zonder diploma

Gemeenten en scholen in Zuidoost Drenthe willen schooluitval onder jongeren nog verder terugdringen. Zij hebben daarvoor een nieuw plan ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de samenwerking is om alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder diploma van havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger optimaal te ondersteunen in het vinden van een opleiding of baan om daarmee (economisch) zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Namens de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen heeft wethouder Robert Kleine en Arwin Nimis (voorzitter van college van bestuur Drenthe College) namens het Middelbaar Beroeps onderwijs en Voortgezet onderwijs een handtekening gezet onder het plan en de subsidieaanvraag.

Het nieuwe vierjarige programma om voortijdig schoolverlaten te voorkomen start vanaf het schooljaar 2020-2021. In dit programma worden door scholen en Menso diverse maatregelen uitgevoerd. Menso heeft daarvoor speciale RMC-coaches. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. De coaches zijn er om de jongeren van 18 tot 23 jaar te ondersteunen, zodat zij een passende opleiding en/of plek op de arbeidsmarkt vinden. Het doel is in 2024 landelijk maximaal 20.000 voortijdige schoolverlaters, op dit moment zijn dat er ruim 26.000.

Samenwerken met de regio

Voor de regio Emmen verzorgt Menso deze taak. Dat doen ze samen met de drie gemeenten uit Zuidoost Drenthe, het middelbaar onderwijs, zorginstanties, werkgevers, UWV en hulpinstanties in de regio om de jongeren zo goed mogelijk te helpen. Onderwijswethouder Robert Kleine namens de drie gemeenten en voorzitter van college van bestuur Drenthe College Arwin Nimis benadrukken dat de samenwerking essentieel is om jongeren goed te begeleiden: “Alle partijen die meedoen in dit plan snappen dat een integrale aanpak, waarbij echt samengewerkt wordt, jongeren echt helpt. Onze boodschap: iedereen is en blijft welkom. Dat helpt de jongere zelf en de regio uiteindelijk ook.”

Menso

Menso wil mensen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende (werk)plek in de samenleving. En zo bijdragen aan een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen. Het ultieme doel is dat iedereen werkt. Menso is er voor werkzoekenden, werkgevers, zelfstandigen en jongeren onder de 27 jaar.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!