Home Coevorden Gedeputeerde Staten stuurt brief naar minister over financiële zorgen van de gemeenten

Gedeputeerde Staten stuurt brief naar minister over financiële zorgen van de gemeenten

0

Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarin zij de financiële zorgen van de gemeenten kenbaar maken. De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) hebben onlangs zelf ook in een brief aan Tweede Kamer ook aandacht gevraagd voor dit toenemende probleem.
 
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij ontvangen zorgelijke signalen van gemeenten in Drenthe over hun financiële situatie. Net als in de rest van Nederland staan ook in Drenthe gemeenten onder grote financiële druk en wordt het steeds lastiger om een structureel begrotingsevenwicht te bewaren. Ze staan voor lastige keuzes die direct merkbaar zijn bij inwoners en ondernemers.”
 
In december 2018 heeft het college de minister van BZK ook laten weten zich zorgen te maken over de toekomstige financiële positie van de gemeenten. Het college constateert dat deze zorgen niet minder zijn geworden. Volgens de gemeenten heeft dit vooral te maken met tekorten veroorzaakt in het sociaal domein en door wisselende inkomsten via het gemeentefonds.

 Het college houdt toezicht op de gemeentelijke begrotingen en buigt zich de komende periode over de begrotingen voor 2020. Zij verwachten dat de signalen nog duidelijker naar voren gaan komen. “Wij willen de Drentse gemeenten met deze brief dan ook ondersteunen in hun oproep aan de Tweede Kamer. Wij zijn van mening dat er een structurele oplossing moet komen, zodat gemeenten voldoende middelen hebben om nieuwe en bestaande taken uit te kunnen voeren. Wij roepen BZK op om met veel aandacht te luisteren naar de signalen uit Drenthe en gemeenten te helpen aan een financieel zeker en gezond toekomstperspectief”.  

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!