Home Borger-Odoorn €10 miljoen voor Drentse ondernemers

€10 miljoen voor Drentse ondernemers

0
€10 miljoen voor Drentse ondernemers

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een lening van € 10 miljoen aan het MKB Fonds Drenthe te verstrekken. Het fonds is er voor het Drentse MKB dat bij de ‘gewone’ bank niet terecht kan, zoals starters, innovatieve bedrijven of bedrijven die snel groeien. Het doel van het fonds is het aanjagen van meer innovatie en werkgelegenheid in Drenthe.

Nu de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid afgebouwd worden, merkt het fonds een toenemende behoefte. Uit de evaluatie van 2020 is gebleken dat het fonds goed aansluit bij de wensen van de Drentse ondernemers. Bij positieve besluitvorming door Provinciale Staten kan de leningsovereenkomst vanaf 29 september 2021 getekend worden.

Gedeputeerde provincie Drenthe Henk Brink: “In 2014 hebben we dit fonds in het leven geroepen omdat banken na de crisis minder makkelijk geld uitleenden. Hiermee vullen we een gat in de financieringsmarkt op. Het is goed om te zien hoe we er de afgelopen jaren met het fonds in zijn geslaagd om het Drentse MKB te ondersteunen naar een toekomstbestendige economie. Een prachtig resultaat voor Drenthe waar we met elkaar trots op mogen zijn en een goede reden om opnieuw geld beschikbaar te stellen.”

Hoe werkt het fonds?
Er vindt een grondige analyse plaats van de toekomstplannen van een bedrijf voordat een financieringsvoorstel aan de Investeringscommissie wordt voorgelegd. Bij voldoende vertrouwen in de plannen en de ondernemer, wordt een financiering verstrekt in de vorm van een lening of aandelenparticipatie. Drentse ondernemers kunnen bedragen van € 10.000,– tot maximaal € 2,5 miljoen lenen. Cofinanciering van een andere partij is een vereiste. Zodra het bedrijf op eigen benen kan staan, wordt de lening afgelost en/of worden de aandelen verkocht. Ook impact ondernemers kunnen gebruik maken van het MKB Fonds. Dit is een groeiende groep ondernemers met een sterke drijfveer om met hun bedrijf doelbewust een maatschappelijk probleem te helpen oplossen.

Resultaten
Het MKB Fonds heeft sinds de oprichting 45 bedrijven geholpen met financieringen en daardoor honderd directe arbeidsplaatsen gecreëerd. Daarnaast zijn ongeveer vierhonderd arbeidsplaatsen behouden. Over de gehele looptijd van het fonds is tot nu toe € 11,4 miljoen aan financiering toegezegd, wat bijna € 35 miljoen aanvullende financiering heeft opgeleverd. Het fonds heeft geïnvesteerd in sectoren zoals de zorg en vrijetijdseconomie. Ook in de huidige kapitaalmarkt heeft het MKB Fonds nog steeds een aanvullende rol. Starters en groeiende bedrijven met een hoog risicoprofiel hebben moeite om financiering te verkrijgen. Het MKB Fonds Drenthe brengt vaak de verschillende financiers bij elkaar, zodat de partijen gezamenlijk een bedrijf kunnen financieren. Door deelname van het MKB Fonds aan zo’n gezamenlijke financiering, wordt het risico voor alle financiers kleiner.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!