Home Emmen Compascumer dagen in Veenpark

Compascumer dagen in Veenpark

0
Compascumer dagen in Veenpark

Uit Bargermond werd gemeld dat er rookwolken te zien waren in toenemende mate. Naast een boerderij was brand onstaan in de turfbult. Het was daarom te hoopen, dat de wind niet opstak,anders zouden de belendende gebouwen nog gevaar hebben gelopen.

Er is nader besloten,de brandspuit naar de boerderij te zenden. Gelukkig werd het vuur gebluscht, maar het nablusschen duurde nog geruime tyd. Daar het veen tamelijk sterk oerhoudend is.

Men was bang dat het vuur dieper in den bodem zou dringen en onder den oppervlakte door zou branden. Het kan voorkomen dat het vuur wel 100 meter of meer plotseling aan de oppervlakte doorbreekt.

Het vuur word dan ook bestreden door een zoo groot mogelijke oppervlakte door en door nat te maken, ook al word er geen direkt vuur waargenomen. Het is zeer welmogelijk dat den oorzaak aan kattekwaad te wijten is, de veldwachter ter plaatse heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld.

Wilt u zelf ook de tyd van toen beleven komt dan allen tydens den compascummer dagen op woensdag en donderdag in de vakantie naar het Veenpark.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!