Home Coevorden Coevorden zet volgende stap in verbeteren sportaccommodaties

Coevorden zet volgende stap in verbeteren sportaccommodaties

0

Kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties staat hoog op de agenda van
sportwethouder Joop Brink. ‘Om sport betaalbaar en beschikbaar te houden zijn
goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties belangrijk’. aldus de
wethouder. Met beleidsmedewerker Jaap Scholtens, maakte hij de afgelopen maanden
een ronde langs de buitensportaccommodaties. Samen met beheerders en leden van
de sportverenigingen werd gekeken wat er nodig is om de accommodaties klaar voor
de toekomst te maken. Het voorstel voor de eerste fase is klaar; vernieuwing van
sportvelden en installatie van duurzame led-sportveldverlichting. Het gaat om een
investering van 2,6 mln euro. Gemeente Coevorden draagt bijna 2 mln bij. In totaal is er
een bedrag van 4 mln euro beschikbaar voor de verbetering van de
sportaccommodaties.

De investering in de kwaliteit van de buitensportaccommodaties is een logisch vervolg op de bezuiniging en verzelfstandiging van de accommodaties in 2016. Ook toen werd een ronde langs de sportaccommodaties gedaan. De uitkomst was dat de verenigingen zelf prima in staat zijn om met al hun leden en kennis het beheer en onderhoud te doen. ‘Nu de gemeente weer ruimte heeft om te investeren, is het moment aangebroken om de sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Ze moeten weer minimaal 25 jaar meekunnen’, aldus wethouder Joop Brink. Samen met een afvaardiging van de verenigingen, heeft de gemeente uitgangspunten en voorstellen uitgewerkt. Die werden onlangs aan de verenigingen en hun achterban gepresenteerd.

Aanvankelijk was er veel vraag naar kunstgras. Hoge kosten, aantrekkelijker alternatieven, de voorkeur om op echt gras te spelen en het feit dat kunstgras niet duurzaam is, veranderde de vraag van de verenigingen. De uitkomst is de aanleg van hybride velden, renovatie,toplaagverbetering met gravel en onderhoud. De totale investering bedraagt 1,8 miljoen euro. Daarvan is 1,5 mln voor rekening van de gemeente en wordt 3 ton betaald uit de zogenaamde BOSA-regeling, de subsidieregeling Bouw en Onderhoud van
Sportaccommodaties van het Ministerie van VWS. De meeste buitensportaccommodaties
worden met name in de herfst, winter en het voorjaar gebruikt. Zeker voor de trainingen, maar ook voor de avondwedstrijden is verlichting noodzakelijk. Voor de verenigingen is investeren in led-veldverlichting niet rendabel. De gemeente investeert daarom 483.000 euro. Met daarbij 260.000 euro BOSA-subsidie wordt er 743.000 euro in led-veldverlichting
geïnvesteerd. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan doelstellingen op het gebied
van duurzaamheid en wordt de exploitatie van de verenigingen verbeterd.

De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden al deze zomer plaatsvinden.
‘Daarvoor moet, samen met verenigingen, een exacte planning worden gemaakt’, aldus Jaap Scholtens. De komende maanden wordt, met het platform gehandicaptenbeleid Coevorden gekeken wat er nodig is om de accommodaties toegankelijker te maken. Voor de sporthallen en gymzalen die de gemeente in eigendom en beheer heeft, is geld in de meerjaren-onderhoudsplanning gereserveerd. ‘Ook daar kijken we naar wat er precies nodig is’, aldus Scholtens. De verbetering van de sportaccommodaties is opgenomen in het bestuursprogramma Ruimte om te doen. De gemeenteraad besloot in 2018 om hiervoor vier jaar lang, jaarlijks geld te reserveren.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!