Home Borger-Odoorn Bedrijf uit Geesteren krijgt asbestboete

Bedrijf uit Geesteren krijgt asbestboete

0
Bedrijf uit Geesteren krijgt asbestboete

Een bedrijf uit Geesteren (Overijssel) heeft een asbestboete gekregen van € 26.100,00. Het bedrijf voerde asbestwerkzaamheden uit op het dak van een bedrijfspand in Borger (Drenthe) zonder dat zij voorzorgsmaatregelen had genomen. Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.


Bij een controle vorig jaar juni op een locatie in Borger constateerde een asbestinspecteur dat op het dak van een bedrijfspand asbesthoudende golfplaten op verkeerde wijze waren verwijderd. Hierdoor ontstond een asbestbesmetting in het pand. Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels.

Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.Het bedrijf uit Geesteren had niet, voordat met het slopen, verwijderen en opruimen van asbesthoudende platen was begonnen, de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau laten inventariseren.

Het bedrijf verrichtte de werkzaamheden zonder dat zij in bezit was van een certificaat asbestverwijdering. De werknemers waren niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA). Ook waren de werknemers niet in het bezit van een geldig certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV).

Duidelijk was voor de Inspectie SZW dat het bedrijf eigenlijk geen enkele wettelijk verplichte maatregel had genomen bij het verwijderen van het asbest. Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn bij het verwijderen van asbest. Het bedrijf overtrad hiermee de Arbeidsomstandighedenwet en heeft dan ook een boete gekregen van € 26.100,00. Tegen deze boete kan het bedrijf nog in beroep gaan.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!