Home Drenthe Versnelde tweede stap in financiële steun voor preventie tegen aanvallen wolf

Versnelde tweede stap in financiële steun voor preventie tegen aanvallen wolf

0
Versnelde tweede stap in financiële steun voor preventie tegen aanvallen wolf

Schapen- en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari 2021 via provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Dit gebied is door Wageningen University Research center (WUR) aangewezen als risicogebied waar de gevestigde wolf zich ophoudt en om die reden heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten als eerste stap op 15 december jl. voor dit gebied een subsidieregeling open te stellen.  

Op 8 januari jl. hebben de provincie en de gebiedscommissie Wolf opnieuw een overleg gevoerd over de wolf in Drenthe. Hieruit kwam naar voren dat er versneld een tweede stap gezet moet worden in de ondersteuning van preventiemaatregelen tegen aanvallen van de wolf. Concreet betekent dit uitbreiding van het gebied waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zoals door de gebiedscommissie is geadviseerd. Hieronder valt ook de door de WUR aangewezen corridor waar de zwervende wolven eerder schade hebben aangericht. Ook een aantal actuele ontwikkelingen rond de wolf, zoals in de media genoemde zwervende wolf in Friesland, onderstrepen het belang van het versneld zetten van de tweede stap.

Op advies van de commissie wordt hierbij ook rekening gehouden met zogenaamde voorlopers, die eerder al preventieve maatregelen hebben genomen. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen begin februari hierover een besluit te nemen. In de tweede helft van februari zal een (digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!