Home Emmen Vanaf 2022 betalen per leging voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen

Vanaf 2022 betalen per leging voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen

0
Vanaf 2022 betalen per leging voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen
(Foto: AREA)

Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen gaat veranderen. Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden voor inwoners wil de gemeente hen meer stimuleren hun afval beter te scheiden. De verbranding van restafval (grijze container) wordt steeds duurder. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om over te gaan op betalen per
leging van de grijze container (niet per kilo). In maart moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Als de raad voor stemt is de verwachting dat het nieuwe inzamelsysteem op 1 januari 2022 ingevoerd wordt.

Gemeenten moeten voldoen aan landelijke doelstellingen om grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken (o.a. textiel, papier en plastic) en de hoeveelheid restafval (afval in de grijze container) te verminderen. Er worden teveel grondstoffen nog in de grijze container gegooid en dus verbrand bij de verwerking. De kosten voor verbranding van restafval stijgen fors voor de. Als de gemeente Emmen niets doet, wordt de hoeveelheid restafval niet minder en de gemeentelijke afvalstoffenheffing steeds hoger.

Wethouder René van der Weide: “Het huidige inzamelsysteem is financieel niet houdbaar. We zien ook dat er nog beter gescheiden kan worden. Daarom hebben we gezocht naar een ander systeem. Dit systeem beloont wanneer je minder restafval aanbiedt.” Er wordt per inwoner per jaar circa 202 kilo restafval ingezameld. De bedoeling is om dat in 2025 te hebben verminderd tot maximaal 100 kilo restafval.

Enquête
In de voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid zijn inwoners bevraagd op hun wensen en voorkeuren. Een enquête daarover is door ruim 1000 inwoners ingevuld. Het algemene beeld is dat inwoners zeer positief staan tegenover een betere afvalscheiding en meer
recycling. 91% van de geënquêteerden geeft aan afvalscheiding en hergebruik van afvalstromen (heel) belangrijk te vinden. 70% van de geënquêteerden zegt meer moeite te willen doen voor afvalscheiding. En dat er een voorkeur is voor het systeem waarbij degene die minder restafval aanbiedt, minder betaalt. De huidige afvalinzameling krijgt een waardering van een 7,1.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!