Home Drenthe Sportverenigingen in Drenthe krijgen opnieuw hulp bij verduurzaming accommodaties

Sportverenigingen in Drenthe krijgen opnieuw hulp bij verduurzaming accommodaties

0
Sportverenigingen in Drenthe krijgen opnieuw hulp bij verduurzaming accommodaties

Sportverenigingen in Drenthe kunnen opnieuw hulp krijgen als het gaat om verduurzaming van hun accommodaties. Gedeputeerde Staten stellen voor om € 389.250,00 subsidie te verlenen aan stichting SportDrenthe om het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ voort te zetten. Hiermee kan SportDrenthe 155 buitensportverenigingen de komende drie jaar adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties.

SportDrenthe wil graag de komende jaren vervolgstappen zetten met het project ‘Drenthe Sport Duurzaam: op weg naar klimaatneutraal’. De ambitie is om tot en met juni 2024 bij 80 sportverenigingen energiescans uit te laten voeren, ten minste 65 sportverenigingen te activeren om te investeren in verduurzaming en 10 sportverenigingen actief te begeleiden naar een energieneutrale accommodatie. Daarnaast wordt een speciale toolkit ontwikkeld met een stappenplan, zodat besturen van buitensportverenigingen beter weten wanneer welke acties ondernomen moeten bij verduurzaming van hun accommodaties.

Mooie resultaten tot nu toe
SportDrenthe voerde van 2017 tot en met 2020 samen met het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de opdracht uit om buitensportverenigingen te activeren om hun energielasten omlaag te brengen. Deze samenwerking leidde tot mooie resultaten.
Zo zijn er 130 energiescans en 102 begeleidingstrajecten uitgevoerd. 80% van de Drentse sportverenigingen die een energiescan hebben laten uitvoeren, namen daarna energiebesparende maatregelen. Gemiddeld realiseerden zij daarmee een besparing van 27% op het aardgasgebruik en bijna 60% op elektra. Ongeveer 55% van de genomen maatregelen is uitgevoerd door Drentse bedrijven. Ook voerden leden van de verenigingen veel werkzaamheden zelf uit. Positieve bijvangst was dat veel leden van de begeleide sportverenigingen kennismaakten met het Drents Energieloket. Zij wonnen daar informatie in over mogelijkheden om thuis de energielasten omlaag te brengen.

Bredere spin-off dan verwacht
Het project en de samenwerking met de Drentse gemeenten leidde tevens tot bredere spin-off dan vooraf verwacht. Zo kwamen van enkele Drentse gemeenten extra subsidies en laagrentende leningen beschikbaar voor sportverenigingen, waardoor bijvoorbeeld LED-veldverlichting is aangeschaft en verwarmingsinstallaties (eerder) konden worden vervangen. Ook maakt een aantal sportverenigingenkeren gebruik van de Energielening Drenthe van de Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO), en van de BOSA-regeling van het ministerie van VWS, een regeling ter stimulering van Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties.

Serieuze versnelling in verduurzaming
Door deze acties realiseerden de Drentse sportverenigingen een serieuze versnelling in verduurzaming. Sportverenigingen leveren in Drenthe hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de Provincie Drenthe, waar de ambities is, dat in 2030 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar wordt geproduceerd en in 2050 Drenthe energieneutraal is.
Voordat de bijdrage vanuit Drenthe definitief wordt toegekend krijgen Provinciale Staten in Statenvergadering van juni 2021 de mogelijkheid om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de subsidie aan te geven.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!