Home Emmen RegioCampus Emmen biedt kansen voor onderwijs en bedrijfsleven

RegioCampus Emmen biedt kansen voor onderwijs en bedrijfsleven

0
RegioCampus Emmen biedt kansen voor onderwijs en bedrijfsleven

Gedeputeerde Staten hebben het zogeheten pre-Masterplan RegioCampus Emmen vastgesteld. Hierin beschrijven het Drenthe College, NHL Stenden, de RUG, de gemeente Emmen en de provincie hun gezamenlijke ambities voor een campus in de regio Zuid-Oost Drenthe. Een plek waar, naast mbo en hbo straks ook onderwijs op universitair niveau te vinden is én waar nieuwe kennis en onderzoek aan het regionale bedrijfsleven verbonden wordt. Reden voor Gedeputeerde Staten om aan Provinciale Staten te vragen het bedrag van € 6.000.000,–, dat al in de Investeringsagenda is gereserveerd voor de Universiteit van het Noorden, nu aan de campusorganisatie beschikbaar te stellen.
 
De campus moet de aantrekkelijkheid van studeren in de regio vergroten. En vervolgens, door de nauwe contacten met het bedrijfsleven, de talenten voor de regio behouden. De campus richt zich met name  op het vergroenen van de chemie, versterken van de maakindustrie, energie en waterstof en op zorg/welzijn en technologie. Vanuit de campus werken studenten samen met bestaande bedrijven in de regio en zorgen voor het sneller ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en dus ook innovatie van producten en technologieën. Een van de eerste stappen is het bundelen van de krachten van NHL Stenden en de RUG in een hybride onderzoeksgroep voor innovaties in de groene chemie. Hiermee versterkt de RegioCampus Emmen de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal.
 
Eén van de fysieke locaties van  RegioCampus Emmen komt op de plek van de voormalige busremise, tussen de onderwijsboulevard en het Getec bedrijventerrein. Het zogenaamde innovatiecentrum, dat wordt ontwikkeld door VolkerWessels, benadrukt de ambitie van de campus als spilfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Cees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe en tevens voorzitter van de stuurgroep, spreekt zijn waardering uit naar alle betrokken partijen: “We scheppen de voorwaarden voor een nieuwe schaalsprong, samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De bijdrage van de provincie geeft  de campusorganisatie de mogelijkheid om langjarige afspraken te maken voor de verdere uitwerking en huisvesting”.
 
Gedeputeerde Henk Brink ziet kansen voor de het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van de regio. “De campus creëert kansen voor bedrijven, zal investeringen uitlokken en zorgen voor werkgelegenheid. Door de nauwe samenwerking van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen kunnen we jong talent in de regio behouden”.
 
Bij Provinciale Staten staat de toekenning van de bijdrage op 2 juni a.s. op de agenda. Daarnaast is bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe een aanvraag ingediend, waarover op 4 juni a.s. besluitvorming plaatsvindt.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!