Home Drenthe Provincie helpt Drentse gemeenten aan de weg te timmeren

Provincie helpt Drentse gemeenten aan de weg te timmeren

0
Provincie helpt Drentse gemeenten aan de weg te timmeren

Verdeeld over 54 projecten kunnen de 12 Drentse gemeenten dit jaar gezamenlijk rekenen op een subsidie van ruim € 4,5 miljoen om hun wegen verkeersveiliger te maken en bijvoorbeeld fietspaden aan te leggen en te verbeteren. Dat blijkt uit het bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur op basis van de regeling BDU Verkeer en Vervoer. Met de voorgenomen subsidie draagt de provincie bij aan een totale investering van bijna €13,5 miljoen. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om hierover wensen en bedenkingen aan te geven.
 
Jaarlijks kunnen gemeenten verkeersprojecten voordragen voor een provinciale bijdrage. Beoordeling op basis van de criteria verkeersveiligheid en bereikbaarheid leidt tot een bestedingsvoorstel. Projecten die ook een bijdrage van het Rijk ontvangen, kunnen rekenen op een provinciale subsidie tot maximaal 50% van de projectkosten. In de Begroting 2021 had de provincie € 4,9 miljoen gereserveerd voor het verdeelbesluit BDU.
De kleinste bijdrage (€ 5.210) gaat naar de gemeente Meppel voor de maatregelen Dorpstraat Nijeveen, de grootste (€ 1 miljoen) naar de gemeente De Wolden voor de duurzaam veilige inrichting van de N375.
 
De gemeenten moeten de infraprojecten waarvoor zij een bijdrage ontvangen, in principe uiterlijk eind 2021 aanbesteden. Uitvoering vindt dan in 2022 of 2023 plaats.
Gemeenten bepalen zelf of, en in welk jaar, ze projecten voordragen. Dit hangt nauw samen met hun eigen investeringen en planning met betrekking tot aanbesteding en uitvoering. 

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!