Home Emmen Ondernemend Emmen zet licht op groen voor vergroening Jules Verneweg en verbeteren waterafvoer Veldlaan

Ondernemend Emmen zet licht op groen voor vergroening Jules Verneweg en verbeteren waterafvoer Veldlaan

0
Ondernemend Emmen zet licht op groen voor vergroening Jules Verneweg en verbeteren waterafvoer Veldlaan

Ondernemend Emmen en de gemeente Emmen zijn het eens over de vergroening van de omgeving van de Jules Verneweg op bedrijventerrein Bargermeer 3. Het is een onderdeel van het verbeteren van de waterafvoer vanuit het gebied Veldlaan in de aangrenzende wijk Angelso richting Bargermeerkanaal. Ondernemend Emmen heeft vanuit de leden positieve signalen ontvangen over het plan om het gebied aan te pakken.

De vergroening betekent dat er bijvoorbeeld meer groen wordt aangeplant in de vorm van bomen, maar ook dat in de bermen wateropvang wordt gerealiseerd via zogenaamde wadi’s – licht verdiepte delen van de berm, waarin water kan blijven staan om dan in de bodem te zinken- . En dat bloemrijke grasmengsels worden ingezaaid.

Hittestress terugdringen
Uit satellietbeelden is gebleken dat de Jules Verneweg met aangrenzende terreinen in de zomer één van de warmste delen van Bargermeer is. Het vergroenen van de omgeving moet bijdragen aan het verminderen van de zogenoemde hittestress en het verblijfsklimaat voor de mensen van de bedrijven daarmee verbeteren.

Verminderen verhard oppervlak
Onderdeel van de aanpak van de Jules Verneweg is in het kade van de vergroening verder het waar mogelijk verminderen van  wat heet ‘verhard oppervlak’ en het vernieuwen, uniformeren, van de in- en uitritten van de verschillende bedrijven. Het plan is om waar mogelijk, bijvoorbeeld bij parkeerstroken, graskeien te gaan gebruiken als verharding.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!