Home Emmen Impuls voor Drentse groene chemie

Impuls voor Drentse groene chemie

0
Impuls voor Drentse groene chemie

De provincie, de gemeente Emmen en het bedrijvennetwerk Suspacc (Sustainable Polymer and Chemicals Cluster) investeren gezamenlijk bijna een half miljoen euro om de groene chemie in Emmen te stimuleren. De bijdrage van de provincie Drenthe is gelijk aan die van de gemeente: 200.000 euro. De groene chemie is een sterke economische pijler binnen de Drentse Zuidoost regio en heeft de laatste jaren een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. Deze gezamenlijke stimulans draagt bij aan een verdere versterking van het chemiecluster.
 
Aanpak succesvol
Er zijn diverse innovaties van de grond gekomen. Zoals het maken van nieuwe producten op basis van biomassa en het ontwikkelen van nieuwe recyclingtechnieken voor bestaande producten. Dankzij deze innovaties leveren bedrijven een grote bijdrage aan de verduurzaming van de economie. Ook is de werkgelegenheid toegenomen. Waar de Suspacc bedrijven in 2015 nog 280 personeelsleden hadden, zijn dat er nu 380. De succesvolle ontwikkeling blijkt ook uit de forse Europese subsidies die de laatste twee jaren aan vijf grote chemie gerelateerde projecten in de regio zijn toegekend. De investering voor deze projecten was bijna 25 mln.
 
Gedeputeerde Henk Brink: “Onze Economische Koers is gericht op een brede verbetering van de economie. Ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering en groene chemie worden gestimuleerd. Deze impuls heeft als doel de regionale economie en werkgelegenheid in de chemiesector te versterken.”
 
In de Economische Koers 2020-2023 wordt ingezet op een Drenthe brede verbetering van de economie: we gaan ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’. Ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering en groene chemie worden gestimuleerd. Kansen worden benut met als doel verbetering van de regionale economie en werkgelegenheid. De bijdrage aan de groene chemie is hier een goed voorbeeld van.
 
Taskforce Groene Chemie
De bijdrage van de provincie en de partners richt zich op de ondersteuning van het bedrijfsleven door de zogeheten Taskforce Groene Chemie. Deze Taskforce houdt zich bezig met de begeleiding van het mkb bij de projectontwikkeling en de uitwerking van businesscases binnen de (groene) chemie en maakindustrie. De activiteiten liggen vooral op het vlak van businessdevelopment, de zoektocht naar partners, financieringsvraagstukken en marktverkenning.
 
Blik op de toekomst: van theorie naar praktijk
In het kader van de Universiteit van het Noorden, werken de betrokken partijen hard aan de realisatie van de Campus Emmen. Binnen deze Campus speelt de groene chemie een belangrijke rol. Een optimale verbinding tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven is essentieel voor een succesvolle ontwikkeling van de campus.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!