Home Borger-Odoorn Het regent lintjes in Borger-Odoorn

Het regent lintjes in Borger-Odoorn

0
Het regent lintjes in Borger-Odoorn

Op maandagochtend 26 april 2021 kregen een aantal inwoners uit Borger-Odoorn een wel heel verrassend telefoontje. Burgemeester Jan Seton  belde met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te onderscheiden voor hun verdiensten voor de samenleving. Nog dezelfde middag en dinsdagochtend, vond de feestelijke uitreiking van deze Koninklijk onderscheiding in aangepaste vorm plaats. Burgemeester Seton ging persoonlijk langs bij de kersverse nieuwe leden van de Orde van Oranje Nassau om hen te feliciteren en de bijbehorende versierselen op te spelden.

De Koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan het echtpaar S. Elsinga en A. Elsinga-van der Velden uit Borger, het echtpaar H. IJlenhave en F. IJlenhave-Scholten uit Ees, mevrouw J.J. Habing-Mulder uit Buinerveen, de heer G.J.H. Regts uit Odoorn, de heer J.G. Schoemakers uit Valthermond en de heer J. Schuilenburg uit Odoornerveen.

De heer Sjoerd Elsinga is meer dan 35 jaar actief binnen de Protestantse Gemeente Borger. Zo was en is hij in deze jaren jeugdleider, scriba, ouderling en commissielid. Ook in het kerkelijk ontmoetingscentrum ’t Anker is hij als vrijwilliger actief met bardiensten. Daarnaast is de heer Elsinga sinds 2006 vrijwilliger bij Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Hij gaat als vrijwilliger mee met de vakantieweken en bezorgt de deelnemers die extra zorg nodig hebben vanwege hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking, een mooie vakantie. Dit doet hij ook sinds 6 jaar bij de Stichting Zonnebloem afdeling Borger-Odoorn. Daar is hij ook de penningmeester van. Vanuit de Protestantse Gemeente Borger is het project My Home Borger opgezet. Als ‘maatje’ bezoekt en onderhoudt de heer Elsinga contact met de kwetsbare mensen die hiervoor zijn aangemeld via het Sociale Team van de gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast is hij enorm ondersteunend en biedt hij allerlei hand-en-spandiensten voor wie dat maar nodig heeft. Sinds een jaar is de heer Elsinga ook vrijwilliger als chauffeur/reisleider op de PlusBus Borgern-Odoorn. De PlusBus organiseert leuke uitstapjes voor ouderen.

Mevrouw Antje Elsinga-Van der Velde is meer dan 30 jaar actief binnen de Protestantse Gemeente Borger. Zo was en is zij in deze jaren jeugdleider, pastoraal medewerker, contactdame en gastvrouw bij diverse activiteiten van de kerk. Ook is mevrouw Elsinga sinds 2006 vrijwilliger bij Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Zij werkte in de vakantieweken mee als gediplomeerd verzorgende. De vakantiegangers zijn allen mensen die zorg nodig hebben vanwege hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking. Mede dankzij de zorg van mevrouw Elsinga is het mogelijk dat deze mensen van een fijne vakantie kunnen genieten. Daarnaast is mevrouw Elsinga al ruim 14 jaar als vrijwilliger betrokken bij Hospice ’t Huis van Heden in Emmen. Haar werk bestaat dan vooral uit ‘het er zijn’ voor de gasten en hun naasten. Niet alleen in het Hospice, maar ook in de thuissituaties.

Vanuit de Protestantse Gemeente Borger is het project My Home Borger opgezet. Ook mevrouw Elsinga bezoekt en onderhoudt als ‘maatje’ contact met de kwetsbare mensen die zijn aangemeld via het Sociale Team van de gemeente Borger-Odoorn.

De heer Hendrik IJlenhave is al tientallen jaren actief voor de Voetbalvereniging VV EEC. Zo is hij vanaf 1984 25 jaar bestuurslid geweest. Hij heeft diverse functies in het bestuur gehad, waaronder die van voorzitter. De laatste 25 jaar vervult hij de functie van consul en keurt hij de velden. Ook organiseert de heer IJlenhave al 35 jaar lang de wekelijkse kaartavond van de Voetbalvereniging. En sinds 2008 is de heer IJlenhave de voorzitter van de Vrijwilligerscommissie van de Voetbalvereniging. De heer IJlenhave maakt en regelt al 40 jaar dat er oud papier wordt gehaald in de dorpen Ees en Eesergroen. De opbrengst van dit papier komt ten goede van de voetbalvereniging en de Daltonschool Ees. Sinds 1973, dus ruim 47 jaar, is de heer IJlenhave als vrijwilliger betrokken bij de Toneelvereniging Rederijkerskamer Ees. Hij vervult hierbij hand-en-spandiensten van verschillende aard. Vanaf het moment dat zijn kinderen in de 70-er jaren naar de lagere school gingen is de heer IJlenhave betrokken geraakt bij het reilen en zeilen van de school. Hij begon als lid van de Ouderraad en ging – ook nadat zijn kinderen allang van school waren – door als vrijwilliger bij de vele activiteiten die georganiseerd werden. En nog steeds wordt er regelmatig een beroep op hem gedaan. En ‘nee’ zeggen is er dan niet bij.

Mevrouw Fenna IJlenhave-Scholten is vanaf 1973 lid van de Toneelvereniging Rederijkerskamer Ees. En al tientallen jaren is ze actief in het bestuur. In 1980 begon ze als voorzitter, maar al snel verruilde ze deze functie voor die van penningmeester. Daarnaast zit ze ruim 25 jaar in de rollencommissie. De kaartverkoop voor de jaarlijkse toneeluitvoeringen is ook een taak die mevrouw IJlenhave met veel plezier verzorgt. Evenals de coördinatie van de verlotingen die tijdens deze uitvoeringen gehouden worden. Als dank voor haar inzet voor de Rederijkerskamer Ees is mevrouw IJlenhave in 2013 benoemd tot Lid van Verdienste.

Vanaf 2007 is mevrouw IJlenhave vrijwilligster bij het Woonzorgcentrum Borgerhof in Borger. Ze organiseert en begeleidt dan bij de sjoelactiviteit. Ook binnen de Commissie Ees/Eesergroen  heeft ze de rol van penningmeester op zich genomen. Dit is ze al sinds 1982. Naast de financiële zaken regelt ze ook de zelfgemaakte kerstpakketten voor de bejaarde Eesenaren. En brengt ze bezoekjes bij geboorte, verjaardag, huwelijk, ziekte of overlijden. Daarnaast loopt ze voor diverse goede doelen met de collectebus bij de deuren in Ees langs. Tenslotte verzorgt ze samen met haar echtgenoot de kaartavonden van de Voetbalvereniging VV EEC.

Ook mevrouw Ina Habing-Mulder zet zich al jaren geheel belangeloos in voor haar dorp en omgeving. Zo is ze al 28 jaar collectant en organisator voor het Longfond. Ze verdeelt de route van haar gebied onder de collectanten, maar gaat zelf ook langs de deur. Bij de Vrouwen van Nu Buinerveen is mevrouw Habing al 22 jaar actief. Onder andere als secretaresse, webmaster en PR-vrouw. 12 jaar lang is ze lid van de Ouderraad van de openbare basisschool OBS 75 in Nieuw-Buinen geweest. Naast haar voorzitterschap, was ze ook verkeersbrigadier en was ze leesouder. Ze begeleidde de leerlingen naar de bibliobus en dankzij haar kreeg de school een heuse bibliotheekhoek. Dat lezen haar nauw aan het hart ligt, komt ook door haar werk. Ze is als leesconsulent/ bibliothecaris werkzaam bij Biblionet Groningen. Naast haar gewone werk promoot ze in haar eigen tijd het plezier in lezen. Dit doet ze bij allerlei activiteiten in de provincie Groningen (én daar buiten). Sinds 2007 zit mevrouw Habing in het bestuur van Plaatselijk Belang Buinerveen/ Nieuw-Buinen West. In diverse rollen heeft ze de afgelopen jaren ingezet voor het dorp en haar bewoners. Ze treedt op als vertegenwoordiger van het dorp in overleggen met diverse instanties. In de Drentse Veenkoloniën wordt een groot windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer ontwikkeld. Hier is veel verzet tegen. Maar door het instellen van een Bewonersadviesgroep is het de bedoeling om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen gebiedsfonds waarin de meeste inwoners van het veengebied zich herkennen en waarmee de leefbaarheid in het gebied vergroot kan worden. Mevrouw Habing heeft zich direct vanaf de oprichting aangemeld voor deze commissie. Op termijn zullen de commissieleden optreden als aanspreekpunt, vraagbaak en ambassadeur. Geen geringe taak!

Gitaar spelen zit de heer Gerrit Regts in het bloed. In zijn tienerjaren heeft hij de gitaar ontdekt. Dankzij een Indo-familie heeft hij via Hawaii muziek, de grondbeginselen van het gitaarspelen geleerd. De rest leerde hij door veel te kijken, te luisteren en heel veel te oefenen (ten koste van schoolresultaten). En zo is hij in 1970 in Emmen als gitarist bij een jongerenkoor(gospelgroep) gaan spelen. In 1978 werd hij ook de “muzikaal leider” van dit koor. Dit was hij tot 1988. In 1998 is hij als gitarist bij het mannenkoor de Hondsrugzangers begonnen. Dit heeft hij tot de opheffing van het koor in 2017 gedaan. En inmiddels was hij ook al gitarist en ondersteuner van de dirigent bij het Popkoor Pop oet Ies. En dat is hij nu nog steeds. In 1989 is de heer Regts begonnen als vrijwilliger bij de Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn. Als medewerker/bestuurslid was hij wekelijks bezig met het digitaliseren en archiveren van het beeldmateriaal voor de video-omroep ‘In de Kieker’. Ook verzorgde hij uitzendingen via het interne tv-kanaal van De Paasbergen. Toen een aantal jaren geleden de video-omroep stopte zorgde de heer Regts ervoor dat al het archiefmateriaal veilig bij het Drents Archief terecht kwam en zo dus bewaard blijft. De heer Regts bleef als penningmeester van Vitaal Paasbergen actief binnen het Woonwijkcentrum. Het doel van Vitaal Paasbergen is het werven van gelden/giften uit diverse fondsen en organisaties, om extra te kunnen besteden aan alle inwoners van De Paasbergen. Dit werk doet hij nu nog steeds. Jaarlijks wordt in Odoorn de Drentse Wandel 4-Daagse (DW4D) georganiseerd. De heer Regts heeft voor deze organisatie in de technische dienst gewerkt. En ook bij deze organisatie  kwam zijn liefde voor de film weer goed van pas. Al 18 jaar maakt hij filmverslagen van de DW4D.

De heer Johan Schoemakers is 42 jaar actief geweest binnen de Sint Joseph Parochie in Zandberg. Hij was in die jaren o.a. parochieraadslid, secretaris, wijkvertegenwoordiger, penningmeester en budgethouder van deze kerk. Daarnaast was hij in de jaren 80 6 jaar voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Harmonie in 2e Exloërmond.

Ook heeft hij zich in de jaren 80 als vrijwilliger bij Dorpsbelangen Valthermond ingezet bij de reconstructie van het dorp Valthermond. Zijn kennis als ingenieur heeft hij gebruikt bij de overleggen met de gemeente en dit alles heeft er in geresulteerd dat er een nieuw/ beter plan kwam te liggen, waarbij oude elementen in het dorp gespaard werden. Het kanaal met haar bruggen is nu nog steeds één van de pareltjes in het dorp Valthermond.

Tenslotte is de heer Schoemakers sinds 2001 tot heden actief binnen de Tennisvereniging Valthermond. Niet alleen als bestuurslid/ penningmeester, maar ook als verantwoordelijk man voor het onderhoud van de tennisbanen. Hij zorgt er voor dat de banen er altijd weer keurig bij liggen. En ook buiten de banen is hij de man die de onderhoudswerkzaamheden plant en aanstuurt.

De heer Jan Schuilenburg heeft zich vanaf 1973 tot heden als vrijwilliger ingezet voor de voetbalvereniging in Odoorn. Zowel in het bestuur als in het onderhoud van de velden en het materiaal. Als vrijwilliger in de kantine en in de schoonmaak. En als “politieagent” tijdens de stille periodes. Dagelijks fietst hij dan langs het sportpark om te zien of er geen rare dingen zijn gebeurd en of de trainers de deuren goed hebben afgesloten. Zijn inzet voor de voetbalvereniging heeft zich ook vertaald in de onderscheidingen Lid van Verdienste en de Gouden KNVB-Bondsspeld. Ook was hij bijna 40 jaar bestuurslid bij de IJsvereniging Schoonmeer in Odoorn. Hij zorgde ervoor dat de ijsbaan winterklaar was en als er dan eindelijk ijs lag stuurde hij het baanvegersgilde aan, die er dan voor zorgde dat de baan er steeds perfect bij lag. Er zijn diverse Drentse en Nederlandse Kampioenschappen op ‘zijn’ baan verreden. En ook bij deze vereniging is de inzet van de heer Schuilenburg niet onopgemerkt gebleven. Zijn inzet werd ook hier beloond met de benoeming tot Lid van Verdienste en daarnaast ook met de Zilveren Erespeld van de KNSB. Tenslotte was hij 25 jaar lang betrokken bij de opbouw van het festivalterrein voor het jaarlijkse 5-daagse SIVO-festival in Odoorn. Het SIVO Internationaal Folkloristisch Dansfestival werd in de zomer van 1985 voor de eerste keer in Odoorn georganiseerd en is een festival met zang, dans en kleurrijke klederdrachten, en vele authentieke muziekinstrumenten. Het SIVO was met jaarlijks 18 tot 20 buitenlandse groepen uitgegroeid tot het grootste folklore-festival van Nederland en behoorde daarmee tot de grootste in zijn soort binnen Europa.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!