Home Borger-Odoorn Gemeente Borger-Odoorn krijgt eigen voorzitter voor adviesgroep gebiedsfonds

Gemeente Borger-Odoorn krijgt eigen voorzitter voor adviesgroep gebiedsfonds

0
Gemeente Borger-Odoorn krijgt eigen voorzitter voor adviesgroep gebiedsfonds

Cor Kloen uit Valthermond is de nieuwe voorzitter van de adviesgroep in Borger-Odoorn die nadenkt over een gebiedsfonds. In dat fonds komt overheidsgeld om de leefbaarheid te verbeteren in het deel van de gemeente waar windturbines worden gebouwd. In de adviesgroep werken bewoners samen aan spelregels voor de besteding van dat geld. Nu Kloen het voorzitterschap overneemt van burgemeester Jan Seton gaat de adviesgroep een nieuwe fase in.

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van alle elf dorpskernen in Borger-Odoorn die in het effectgebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer liggen. Elke vertegenwoordiger wordt vanuit zijn of haar dorp ondersteund door een werkgroep. ‘Doordat de bewoners nu een voorzitter uit hun eigen midden hebben, kan de adviesgroep volledig onafhankelijk spelregels uitwerken’, aldus burgemeester Seton. ‘Het is mooi om te zien hoe voortvarend en constructief ze dit oppakken.’

Vragenlijst
De spelregels moeten ervoor zorgen dat het overheidsgeld uit het gebiedsfonds straks goed terechtkomt. De adviesgroep maakt bij het uitwerken dankbaar gebruik van de respons op een vragenlijst van de gemeente. Die werd eind vorig jaar huis-aan-huis verspreid in het effectgebied van het windpark in Borger-Odoorn. Ruim 1.150 inwoners gaven op die manier hun mening. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.gebiedsfonds.nu, net als meer informatie over het gebiedsfonds en de adviesgroep.

Vervolg
De adviesgroep brengt volgens planning dit voorjaar een advies met betrekking tot de spelregels uit aan het college van B&W. De gemeente stelt vervolgens de definitieve spelregels vast. Hierna kan het gebiedsfonds starten en worden vanuit het fonds initiatieven ondersteund die de leefbaarheid in het gebied versterken. Hiervoor is de komende tien jaar 3 miljoen euro beschikbaar van de rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!