Home Drenthe 1,5 miljoen voor cultuuronderwijs op Drentse scholen

1,5 miljoen voor cultuuronderwijs op Drentse scholen

0
1,5 miljoen voor cultuuronderwijs op Drentse scholen


“De commissie adviseert het Fonds voor Cultuurparticipatie de aanvraag van Compenta voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 tehonoreren”. Deze korte zin werd met grote vreugde ontvangen door Stichting Compenta omdat daarmee bevestigd werd dat er voor de komende vier jaar 1,5miljoen euro beschikbaar komt voor cultuureducatie op basisscholen in de provincie Drenthe.

Voorzitter Rineke Marwitz van Compenta is blij: “De afgelopen jaren hebben we 236Drentse bassischolen kunnen ondersteunen bij hun cultuuronderwijs, dat is 94% van alle scholen! En al deze scholen kunnen dankzij de toezeggingen van het Fonds en van de Provincie Drenthe de komende vier jaar doorgaan met de ontwikkeling van hun cultuuronderwijs, waarbij de scholen zelf bepalen wat hun doelen zijn. De komende periode gaan we inzetten op het verduurzamen van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de scholen die al meededen met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en willen we de overige zestien scholen stimuleren om ook mee te doen. Er is veel ruimte voor maatwerk en lokale invulling. Ieder schoolteam kiest zelf waar ze op in willen zetten. Dat kan variëren van nascholingen voor het team, een het ontwikkelen van een leerlijn, of een samenwerking met een kunstenaar of culturele instelling aangaan.”

Marieke Vegt, directeur van de provinciale Stichting Kunst & Cultuur, vult aan: “We gaan nu het negende jaar in van de regeling. Dit betekent dat de kleuters die destijds voor het eerst de kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs ervaarden, nu in de brugklas zitten. Daarom leggen we deze periode de verbinding met het voortgezet onderwijs in Drenthe. En omdat het budget is uitgebreid breiden we de doelgroep ook uit naar de peuters. Het is toch fantastisch dat alle Drentse kinderen van 2 tot 15 jaar structureel kunst- en cultuurlessen op school krijgen en er meer ruimte komt voor creativiteit in het onderwijs.”

Compenta bouwt aan de samenwerking met de pabo’s in Drenthe, zodat studenten in hun opleiding meer cultuuronderwijs krijgen. Op die manier wordt een muziek-, dans- of theaterles steeds meer een vanzelfsprekendheid in de basisschool.

De afgelopen periode vonden steeds meer cultureel ondernemers en scholen elkaar in samenwerkingen en werden er verschillende cultuurprojecten ontwikkeld. In de komende periode zal nog meer met lokale culturele ondernemers worden samengewerkt. De vraag van de school is hierbij het uitgangspunt. Door deuitbreiding naar het voortgezet onderwijs en de kinderopvang krijgen lokale cultureel ondernemers meer opdrachten. Het budget voor productontwikkeling heeft Stichting Compenta al verhoogd.


Marwitz concludeert: “Al met al is dit geweldig nieuws voor alle kinderen in Drenthe. Cultuuronderwijs vergroot de kansengelijkheid en draagt in belangrijke mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.”

Stichting Compenta is een samenwerking van de vier Drentse kunstinstellingen, te weten Stichting Kunst & Cultuur, De Kunstbeweging, ICO en Scala.

Open chat
Nieuwswaardige tip? laat het ons weten!
Neem hier contact met ons op!